Média

press
A svájci-román együttműködési programelindítjaa pályaválasztási útmutatásra vonatkozó képzés alapú projektjét


Brassó, 2011 szeptember. A Zürichi Tanárképző Egyetem, Svájc, együttműködve a Nemzeti Oktatási Minisztériummal és a Bukaresti Nemzeti Szakképzési és Műszaki Fejlesztési Központtal egy kísérleti projektet vitelez ki, egy új tantárgy bevezetésére, pályaválasztási útmutatást illetően a romániai iskolákban (JOBS). A tesztelési szakasz egy évet tart és a barssói 25-ös sz. iskola és a Transilvania Szakközépiskola tanárai fogják kivitelezni, a svájci csapattal együtt.

A JOBS projekt: pályaválasztási útmutatás – iskolákban és vállalatokban végzett képzés célja az utolsó gimnáziumi és az első szakközépiskolai éveikben lévő tanulók segítése, egy valós kép kialakításában a munkaerőpiacot és a különböző szakmákat illetően. Ugyanakkor a tanulók megtanulják megismerni a saját erősségeiket és képességeiket. A program egy átfogó képet nyújt a lehetséges szakmákról vagy tanulmányokról. A vállalatoknál, cégeknél, állami intézményeknél tett látogatásaik által a tanulók látják, hogy mit dolgoznak a szakmunkások és a felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak. A tanulók gyűjtenek információkat az állásajánlatokról a régiójukban és a különböző foglalkozásokkal járó követelményekről. A JOBS projekt egy jó gyakorlat azoknak a tanulóknak, akik azt tanulják, hogy hogyan mutatkozzanak be úgy, hogy sikerük legyen a potenciális munkaadóknál.

A projektben résztvevő tanárok nem korlátozódnak a tantárgy tanítására, hanem aktívan segítik a tanulókat a meghatározott JOBS feladatok kivitelezésére. Ehhez a tanárok egy távoktatási programon vesznek részt. A jövőben egy mesterképzést lehetne szervezni a „tanulók irányítása” céljából. A JOBS projekt magában foglal egy a Zürichi Tanárképző Egyetem által koordinált kutatási tanulmányt is: az első, JOBS programot befejező tanulócsoport fejlődése lesz a kutatás témája a következő 5 évben. A tanulmány eredményei nagyon fontosak lesznek egy hasonló oktatási rendszer kialakításához a régióban.

Svájcban ezeket a pályaválasztási tanfolyamokat közel 30 éven keresztül tanították és 2007-től kezdődően, az úgynevezett „pályaválasztási tanév”-et nagy sikerrel valósítják meg. A statisztikai adatok szerint, több mint 80 %-a a tanulóknak, akik részt vesznek ezen az egy éves pályaválasztási tanfolyamon, megkezdenek egy gyakornoki periódust vagy tovább folyatják tanulmányaikat, felsőfokon.

A projektet a Svájci Állami Lottó Alap és a SvájciFejlesztési és Együttműködési Ügynökség finanszírozza, az Európai Unióhoz csatlakozott új államoknak, Svájc hozzájárulásaként, az Európai Unió bővítési folyamata keretében. Románia Kormánya, a Nemzeti Oktatási Minisztériumon keresztül társfinanszírozza a projektet. A JOBS projket innovatív része a két projekt-partner szoros együttműködésén alapul, és azon, hogy a készített tananyagokat folyamatosan tesztelikaz iskolákban.A projektöt évet fog tartani, és célja a JOBS elemeinek beépítésea nemzeti tantervbe.