Tanárok számára

Bevezetés a tanároknak a JOBS programba

for teachersMi a JOBS és hogyan működik?
A „JOBS pályaválasztási útmutatás – iskolákban és vállalatokban végzett képzés" egy olyan program amely felkészíti a gimnáziumi oktatás utolsó évében és a szakközépiskolai oktatás első évében lévő tanulókat a megfelelő szakma vagy egyetemi képzés megválasztására. Egy új interdiszciplináris tananyag lesz bevezetve, amely hetente egyszer fél napot fog tartani. A tanév témákra lesz felosztva, mindegyik körülbelül 4 hetet fog tartani. Egy tanév során hét különböző modult fognak áttanulmányozni. Ez egy feladat-alapú tanulási megközelítés és hasznos oktatási tartalom bevezetésével fog történni, amely a helyes választás felé irányítja a tanulókat, miközben támogatást nyújt a tanároknak is. A tanulók sokkal többet fognak megtanulni a saját képességeikről (életképességek) és kapcsolatba fognak lépni vállalatokkal, cégekkel és állami intézményekkel, amelyek munkahelyeket kínálnak a régiójukban, tanulmányozni fogják a munkalehetőségeket, elemezni fogják a gazdasági helyzetet és az összegyűjtött adatokat elkészítik bemutatásra.

Milyen tananyagokat használnak a JOBS projektben?
A JOBS projektben 7 modullal dolgoznak, amelyek különböző témákat tárgyalnak és egy eszköztárral, a tanulók számára. A tanulók közvetlenül dolgoznak a modulokkal és jegyzetelnek az eszköztár segítségével, ellenőrizve bizonyos eszközöket és tanulási vagy bemutatási módszereket. Ha szükség van más anyagokra is, ezek fel vannak sorolva minden egyes feladat alatt.

Gyakorlati javaslatok a tanároknak
A feladatok többségéhez, a tanároknak szánt modul egy külön oldalt tartalmaz "gyakorlati javaslatok"-kal a tanárok számára. Ezekben a javaslatokban hasznos információkat lehet találni az illető oktatási rész megszervezésére, tanítására, vagy végiggondolására.

Oktatási ellenőrzőlista 10 pontban:
Tanárként, hamar kényelmessé válik a JOBS tanítása, vagy a modulokkal való munka. Igaz, hogy a JOBS tanítása eltér a szokásos módon történő tanítástól, az oktatás szempontjából, amelynek központja a tanulók tanulási folyamata. Az alábbi 10 pontból álló lista hasznos lehet az önök számára, a modulokban található gyakorlati javaslatok mellett.

1. "az 5 perces határ"
A JOBS a tanulókra összpontosít és a feladataikra az órák alatt. Ahhoz, hogy elegendő idő maradjon a feladat alapú tanulásra, önnek figyelnie kell arra, hogy mennyi ideig beszél. Győződjön meg arról, hogy nem haladja meg az 5 percet, amikor utasításokat ad a tanulóknak!

2. A minőség eltérő lehet: ez jó vagy rossz?
A tanulók különböző módon oldják meg a feladatokat, így különböző típusú termékeket hoznak létre, különböző minőségi szinttel. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ez egy rossz dolog, mert bonyolultabbá teszi az osztályozást és az értékelést valamint nehéz az eredmények összehasonlítása. Második pillantásra, ez megmutatja hogy hol helyezkednek el a tanulók, az élethez szükséges készségek és hozzaértések szempontjából. Tehát ezeket a termékeket, egy jó dolognak kell tekinteni és egyéni kritériumok alapján kell értékelni őket.

3. Tanulás valós időben
A JOBS-t hetente egyszer tanítják, egy korlátozott időtartam alatt. Annak érdekében, hogy ez az idő valóban a JOBS-ra legyen fordítva, ne hagyja, hogy más dolog kozbejöjjön ebben a periódusban (szervezési kérdések, a tanulók egyéb feladatainak befejezése, stb.). Próbáljon meg pontos lenni. A JOBS programnak egy jó időbeosztásra van szüksége.

4. Jó hangulat keltése
A legtöbb JOBS feladat a tanulók személyiségére, véleményére, jellemzőire, tehetségére, képességeire, stb. vonatkozik. A feladatok többségében a tanulók az osztálytársaikkal kell együtt dolgozzanak. Ahhoz, hogy nyíltan beszéljenek a személyes problémáikról, a tanulóknak szüksége lesz egy bizalommal és tisztelettel teli légkörre. Tanárként az ön feladata egy ilyen légkör kialakítása és fenntartása, elkerülve a versengésre ösztönző csoportosítást a tanulók körében, és támogatva az együttműködésen alapuló viselkedést.

5. Egyéni tanácsadás
A JOBS programon belüli tanulók, már képesek egyedül dolgozni, és már meg kellene értsék az írott utasításokat, vagy együtt dolgozzanak a többi osztálytársukkal. Az ön feladata tanárként, hogy egyénileg támogassa azokat, akiknek szükségük van segítségre. A JOBS tanév során, az ön szerepe folyamatosan fejlődni fog a tanárból, az útmutató/tanácsadó szerepébe.

6. Ismertesse a célokat
Minden modul, minden nap és minden feladat magában foglalja a feladat-alapú tanulás által elérendő célok leírását. Amikor elmagyaráz egy feladatot, és szóbeli utasítást ad a tanulóknak, nagyon fontos, hogy tájékoztassa őket, a célokról is. Csak így értik majd meg a tanulók, hogy mit miért tesznek.

7. Nyújtson közvetlen visszajelzést (feedback)
A különböző kutatások eredményei azt mutatják, hogy a tanár által nyújtott közvetlen és személyes visszajelzés a legfontosabb tényező, amely befolyásolja a tanulók teljesítményét. A JOBS program során, győződjön meg arról, hogy elég időt fordított a tanulóknak nyújtott visszajelzésre, nemcsak írásban, hanem az órák ideje alatt is.

8. Ne legyen elvárása olyasmire amit ön nem tenne meg
A JOBS különböző feladatai szorosan kapcsolódnak a tanuló személyiségéhez. Önmagunk feltárása egy kényes feladat lehet. Győződjön meg arról, hogy nem kényszeríti a tanulókat, egy olyan feldatra, amit ön nem tenne meg. Ezen elv megerősítése érdekében, a JOBS program azt javasolja, hogy minden alkalommal a tanár saját személyiségét használja, modellként a különböző feladatok bemutatására (pl. mentális térkép, interjú modell, stb.)

9. Tartsa szem előtt a sokféleséget!
A régiótól, várostól vagy területtől függően ahol az iskola található, a tanulók nagyon heterogének lehetnek. Amikor a különböző JOBS témákkal foglalkoznak és amikor megbeszélik a tanulók különböző kilátásait, fontos szem előtt tartani, az eltérő körülményeiket. A beszélgetés a tehetségekről, képességekről és az egyéni érdekekről valószínűleg másképpen fog lezajlani egy olyan osztályban ahol sok tanuló alacsony társadalmi-gazdasági környezetből vagy etnikai kisebbségi csoportból származik, a kevés tapasztalatuk és korlátozott lehetőségeik miatt.

10. Orientáció/irányultság a valóság felé
A JOBS egy olyan program, amely összeköti az iskolát a munkaerő-piaccal. A JOBS fő eleme a kapcsolat teremtése egy vállalattal / helyi céggel. A JOBS modulokban a tanulókat megkérdezik a személyes szempontjaikról és elképzeléseikről szakmai pályafutásukról. Attól függően, hogy hol található az iskola, a lehetőségek és kilátások korlátozottak lehetnek, a gyenge gazdasági fejlődés vagy a munkaerő-piaci orientáció miatt egy bizonyos szakma területére. Vigyazzon, hogy amikor ösztönözni a tanulókat, hogy fantáziáljanak az álmodott szakmáról, vagy kedvenc karrierről, nem az álmaik megsemmisítése értelmében, de ne hazudjon nekik a valóságról.