Elevii din ultimul an de şcoală şi cei din primul an de liceu vor fi ajutaţi să-şi aleagă profesia în funcţie de vocaţie şi de situaţia pieţei muncii printr-un program pilot Elevii din ultimul an de şcoală şi cei din primul an de liceu vor fi ajutaţi să-şi aleagă profesia în funcţie de vocaţie şi de situaţia pieţei muncii. Colegiul Tehnic Transilvania găzduieşte pentru trei zile prima fază a unui proiect pilot la scară naţională pentru introducerea în şcoli a unei discipline noi, privind orientarea profesională (JOBS), proiect care după faza de testare va fi extins în toate şcolile din România. Proiectul JOBS – instruire privind orientarea profesională derulată în întreprinderi şi şcoli – are ca scop sprijinirea elevilor din ultimul an de învăţămînt obligatoriu şi primul an de învăţămînt vocaţional să-şi formeze o imagine realistă asupra pieţei muncii şi asupra diferitelor profesii. În acelaşi timp, elevii învăţa să-şi recunoască propriile abilităţi şi competenţe. Programul le oferă o orientare de ansamblu asupra diferitelor profesii şi direcţii de studiu. Prin vizitarea unor unităţi din mediul de afaceri, administraţie şi instituţii publice, elevii vor vedea concret ce fac muncitorii calificaţi şi absolvenţii. Elevii sînt aceia care vor culege informaţii despre oferta de pe piaţa locală a muncii şi despre cerinţele diferitelor profesii. JOBS îi va învăţa cum să se prezinte cu succes în faţa angajatorilor. „Aspectul inovator al proiectului JOBS constă în cooperarea strînsă dintre partenerii români şi elveţieni, şi din testarea constantă, în şcoli, a materialelor elaborate. Proiectul va dura 5 ani şi îşi propune să realizeze integrarea disciplinei JOBS în programa şcolară din sistemul naţional de învăţămînt“, a declarat Gabriela Felegean, directorul Colegiului Tehnic Transilvania. Sprijin constant Profesorii implicaţi nu doar predau această nouă disciplină, ci îi sprijină activ şi îi îndrumă pe elevi în îndeplinirea sarcinilor definite de JOBS. Pentru a putea face acest lucru, profesorii parcurg un program de învăţămînt la distanţă. În viitor, ar putea fi organizat un curs de master cu subiectul „Îndrumarea elevului“ („Student mentoring“). Proiectul JOBS include, de asemenea, un studiu de cercetare ce va fi realizat de Universitatea Pedagogică Zürich şi Universitatea Bucureşti. În cadrul acestui studiu, traseul profesional al primului grup de elevi care parcurg programul JOBS va fi urmărit pe o perioadă de 5 ani. Rezultatele vor fi deosebit de interesante pentru implementarea unor scheme educaţionale similare, în regiune. Faza de testare va fi realizată de către profesori din România (de la şcoala nr. 25 şi Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov) şi din Elveţia. Efect garantat, în Elveţia În Elveţia, aceste cursuri pentru orientarea profesională au fost predate în şcoli de aproape 30 de ani, iar din 2007, aşa numiţii „ani şcolari de alegere a carierei“ sînt parcurşi cu un succes deosebit. Conform statisticilor, peste 80% din elevii care au parcurs un „an şcolar de alegere a carierei“ încep ucenicia sau se orientează către învăţămîntul superior. Proiectul este realizat în cadrul cooperării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic din Bucureşti cu Universitatea Pedagogică Zürich (Elveţia) şi beneficiază de finanţare din partea Elveţiei, în cadrul programului de cooperare româno-elveţiană. Finanţarea este asigurată de Fondul Loteriei Cantonului Zürich (faza test) şi de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) - Departamentul pentru noile state membre UE (faza de implementare), ca parte a contribuţiei elveţiene la procesul de extindere a Uniunii Europene.