10012899_865472946823805_8361319710543148236_o

PROIECTUL JOBS LA SCOALA GIMNAZIALA DEAJ

Elevii claselor a VII-a si a VIII-a A si B, de la Scoala Gimnaziala Deaj,fac parte din proiectul ”Jobs”, proiect care are ca obiectiv pregatirea elevilor din România, pentru continuarea studiilor, într-un domeniu cât mai portivit pentru ei. Elevii, impreuna cu profesorii coordonatori, au vizitat cateva locuri unde, in viitor si ei ar putea sa isi desfasoare activitatea, precum: cabinet de medicina de familie, brutarie, farmacie, service-auto, magazin alimentar, gradinita. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani, iar primul an de implementare s-a finalizat cu o expozitie rezultata din vizitele facute de elevi la agentii economici si intreprinderi. In judetul Mures proiectul a fost implementat in 8 scoli, printre care si Scoala Gimnaziala Deaj. În derularea proiectului cel mai mare aport l-a avut Elveţia, tară care a dat startul desfăşurării acestui proiect. Proiect este desfăşurat în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

IMG_00185

FOTO: Elevi de la Şcoala Profesională Germană din Alba Iulia au prezentat rezultatele vizitelor la întreprinderi. Expoziţie în cadrul proiectului „JOBS”

În urma vizitelor de explorare pe care 28 de elevi din a clasa a IX-a B, de la Şcoala Profesională Germană, le-au realizat la diferiţi agenţi economici din județ, luni a fost inaugurată expoziția JOBS în care au fost prezentate diferite produse realizate de către tineri. Echipele de elevi au realizat postere, filmulețe cu secvențe din timpul vizitei, reviste, broșuri informative, prezentări Power Point, site-uri, au prezentat mostre colectate in timpul vizitei. Expoziţia fac parte din cadrul proiectului JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli). Luni, la Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” s-a derulat proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli), fiind implementat la clasa a IX-a B, de la Şcoala Profesională Germană. Echipa de proiect este formată din directorul colegiului, profesor inginer Carmen Sînc, consilierul școlar Dana Nicoară și profesor Adriana Gabriela Ciobanu. ‘JOBS’ combină, în România, două elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic, transmit organizatorii. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră. Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din România aflaţi în ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de învăţământ tehnic pentru dobândirea unor competenţe şi abilităţi utile în viaţă, obţinerea unei percepţii realiste privind oportunităţile de pe piaţa muncii în regiunea lor şi luarea unei decizii privind educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională. Aceasta se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-învăţare (învăţarea bazată pe sarcini) şi cu ajutorul unei serii de şapte manuale pentru elevi. În fiecare an şcolar, activităţile JOBS se finalizează cu organizarea unei expoziţii menite să încununeze munca elevilor şi profesorilor în cadrul proiectului, punând în valoare realizările elevilor, în mod deosebit cele dobândite cu ocazia vizitelor de explorare în întreprinderi. La inaugurarea expoziţiei de luni, a participat o delegaţie româno-elveţiană formată din reprezentant al partenerilor elveţieni (Universitatea Pedagogică din Zurich – Centrul pentru Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei), doi reprezentanţi din partea MECS – CNDIPT, managerul proiectului JOBS, mentori JOBS şi un reprezenant al inspectoratului şcolar.

proiectul_jobs-61-640x427

Proiectul Jobs, alegerea profesiei pentru tineri

În data de 27 mai, Colegiul Tehnic Simion Mehedinți a prezentat proiectul JOBS. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Edcației Nationale din România, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaționale în domeniul Educației) al Universității Pedagogice din Zurich.

Proiectul Jobs (VIDEO)

IMG_9543

Proiectul JOBS în şcolile şi liceele din Alba. Elevii din clasele VII-VIII şi IX-X, pregătiţi pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Până în data de 5 mai, şcolile din Alba care vor să se înscrie în procesul de selecţie din cadrul proiectului Jobs, în anul şcolar 2014-2015 îşi pot depune candidaturile la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. În acest an şcolar proiectul s-a extins şi la alte 42 de unităţi şcolare noi din Regiunea Centru, respectiv judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Proiectul JOBS pregătește elevii din ultimii ani de învățământ gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a, dar și din primii ani de învățământ profesional și tehnic, clasele a IX-a și a X-a pentru dobândirea competențelor necesare dezvoltării lor personale și tranziției de la școală la viața activă. În cadrul proiectului sunt introduse noi metode de învăţare centrată pe elev şi noi conţinuturi prin materiale de lucru pentru elevi şi suport metodologic pentru profesori. Activităţile cu elevii sunt implementate la diverse discipline, în funcţie de tematică. Un element cheie este oferirea de oportunități elevilor de întra în contact cu realitățile pieței muncii prin vizite de explorare în firme, instituții publice și alte organizații. JOBS a debutat în faza pilot în județul Brașov, unde în prezent se derulează cu succes în 18 unități școlare, 9 școli gimnaziale și 9 colegii tehnice/licee tehnologice. În anul școlar 2014-2015 proiectul se extinde prin cuprinderea unui număr de 42 noi unități din regiunea Centru, judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Braşov, iar pentru viitor este vizată extinderea gradual la nivel naţional. JOBS este un proiect al Centrului Internațional de Proiecte în Educație al Universității Pedagogice din Zürich – Elveția, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Universitatea din București.

colegiul-tehnic-transilvania-225x300

O delegaţie a Parlamentului elveţian, la Colegiul Tehnic Transilvania

Luni, 7 mai 2012, o delegaţie elveţiană la nivel înalt vizitează proiectul JOBS, aflat în faza pilot la Braşov. Proiectul este derulat de către Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveţia, în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic și are drept obiectiv introducerea în şcolile din România a unei noi abordări, transcurriculare, în sprijinul orientării şi consilierii profesionale a elevilor. Prima fază a acestui proiect (2010-2012) este sprijinită financiar de către Cantonul Zurich. De la jumătatea anului 2012, proiectul va fi finanţat din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Interesul autorităţilor elveţiene pentru a vizita acest proiect este motivat de faptul că proiectul JOBS pilotat la Braşov este unul din primele proiecte demarate în baza Acordului-cadru încheiat între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul Românei referitor la implementarea Programului de cooperare româno-elveţian . Delegaţia de la Berna, va asista direct la o oră JOBS într-una dintre cele două şcoli în care se derulează faza pilot şi va discuta cu echipa locală a proiectului. Membrii delegaţiei fac parte din Consiliul de Stat al Elveţiei, consiliu format din 46 de reprezentanţi ai cantoanelor. Din delegaţia pe care echipa JOBS este onorată să o întâlnească fac parte, printre alţii, preşedintele Consiliului de Stat, domnul Hans Altherr, precum şi primul şi al doilea vicepreşedinte domnul Fillippo Lombardi, respectiv domnul Hannes Germann, însoţiţi de Ambasadorul Elveţiei în România, Excelenţa sa Jean-Hubert Lebet, precum şi de domnul Thomas Stauffer, şef al Biroului elveţian pentru contribuţia la procesul de extindere a Uniunii Europene . Delegaţia este interesată să afle mai multe despre modul în care proiectul JOBS (JOB Orientation – training in business and schools) îşi propune să ajute elevii din ultimul an de gimnaziu şi din primii ani de învăţământ profesional şi tehnic să-şi formeze o imagine realistă asupra pieţei muncii şi să adopte în cunoştinţă de cauză decizii pentru alegerea profesiei şi dezvoltarea viitoarei cariere conform propriilor abilităţi şi competenţe. În Elveţia, aceste cursuri de orientare profesională au fost introduse de aproape 30 de ani, iar din 2007 aşa numiţii “ani de orientare profesională“ se derulează cu mare succes. Conform statisticilor, peste 70% din elevii care au parcurs anul de orientare profesională aleg să urmeze un traseu de formare profesională în sistem dual. Delegaţia Parlamentului Elveţian doreşte să afle direct de la elevii din Braşov dacă proiectul îi ajută în obţinerea unei imagini de ansamblu asupra profesiilor sau a studiilor pe care le pot urma în parcursul de pregătire pentru viitoarea carieră profesională. Ca parte a proiectului, elevii vor explora lumea muncii prin vizite de observare şi documentare în întreprinderi şi în instituţii, pentru a culege direct informaţii despre oferta pieţei muncii în zona lor şi despre cerinţele specifice diferitelor profesii. Elevii vor învăţa mai multe despre propriile capacităţi, îşi vor dezvolta competenţele-cheie necesare pentru dezvoltarea personală şi orientarea carierei, se vor documenta şi vor prelucra informaţiile culese, îşi vor consolida stima şi încrederea de sine şi vor învaţa cum să se prezinte cu succes în faţa angajatorilor. Profesorii implicaţi în proiectul JOBS nu predau o materie, ci îi sprijină activ pe elevi pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru definite de JOBS. Abordarea este centrată pe elev, iar metodele de învăţare sunt orientate pe proiecte şi sarcini de lucru. Din discuţiile cu profesorii de la cele două şcoli din Braşov în care se derulează prima fază a proiectului (Colegiului Tehnic Transilvania – director ing. Daniela Felegean şi Şcoala Generală nr. 25 – director prof. Rodica Gheorghişor), oficialii elveţieni vor să afle cum sunt aceştia pregătiţi pentru noua abordare. Şi, cum proiectul include şi un studiu de cercetare condus de Universitatea Pedagogică din Zurich împreună cu Universitatea Bucureşti, delegaţia ar dori să afle mai multe şi despre această componentă. Prin contribuţia sa la procesul de extindere a Uniunii Europene, Elveţia acordă României un sprijin financiar de 181 milioane franci elveţieni, până în anul 2016. Aceste fonduri sunt parte din contribuţia acordată de Elveţia noilor state membre ale Uniunii Europene cu scopul de a reduce disparităţile economice şi sociale din cadrul Europei extinse. Acordul cadru dintre Elveţia şi România, semnat pe 7 septembrie 2010, formează baza pentru implementarea Programului de cooperare româno-elveţian. JOBS este unul dintre proiectele ce va fi sprijinit folosind know how-ul şi experienţa elveţiană. Universitatea Pedagogică din Zurich, prin Centrul sau de proiecte internaţionale în domeniul educaţiei (IPE) a fost selectată să pregătească şi să implementeze acest proiect împreună cu partenerii români: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). Reprezentanţii acestor instituţii: Rolf Gollob (Director IPE), Liliana Preoteasa (Director General MECTS), Tania Sandu (Director MECTS) şi Zoica Vladuţ (Director adj. CNDIPT) vor fi, de asemenea, prezenţi la Braşov pe parcursul acestei vizite.

Untitled-2

Proiectul JOBS pentru elevi

Elevii din ultimul an de şcoală şi cei din primul an de liceu vor fi ajutaţi să-şi aleagă profesia în funcţie de vocaţie şi de situaţia pieţei muncii printr-un program pilot Elevii din ultimul an de şcoală şi cei din primul an de liceu vor fi ajutaţi să-şi aleagă profesia în funcţie de vocaţie şi de situaţia pieţei muncii. Colegiul Tehnic Transilvania găzduieşte pentru trei zile prima fază a unui proiect pilot la scară naţională pentru introducerea în şcoli a unei discipline noi, privind orientarea profesională (JOBS), proiect care după faza de testare va fi extins în toate şcolile din România. Proiectul JOBS – instruire privind orientarea profesională derulată în întreprinderi şi şcoli – are ca scop sprijinirea elevilor din ultimul an de învăţămînt obligatoriu şi primul an de învăţămînt vocaţional să-şi formeze o imagine realistă asupra pieţei muncii şi asupra diferitelor profesii. În acelaşi timp, elevii învăţa să-şi recunoască propriile abilităţi şi competenţe. Programul le oferă o orientare de ansamblu asupra diferitelor profesii şi direcţii de studiu. Prin vizitarea unor unităţi din mediul de afaceri, administraţie şi instituţii publice, elevii vor vedea concret ce fac muncitorii calificaţi şi absolvenţii. Elevii sînt aceia care vor culege informaţii despre oferta de pe piaţa locală a muncii şi despre cerinţele diferitelor profesii. JOBS îi va învăţa cum să se prezinte cu succes în faţa angajatorilor. „Aspectul inovator al proiectului JOBS constă în cooperarea strînsă dintre partenerii români şi elveţieni, şi din testarea constantă, în şcoli, a materialelor elaborate. Proiectul va dura 5 ani şi îşi propune să realizeze integrarea disciplinei JOBS în programa şcolară din sistemul naţional de învăţămînt“, a declarat Gabriela Felegean, directorul Colegiului Tehnic Transilvania. Sprijin constant Profesorii implicaţi nu doar predau această nouă disciplină, ci îi sprijină activ şi îi îndrumă pe elevi în îndeplinirea sarcinilor definite de JOBS. Pentru a putea face acest lucru, profesorii parcurg un program de învăţămînt la distanţă. În viitor, ar putea fi organizat un curs de master cu subiectul „Îndrumarea elevului“ („Student mentoring“). Proiectul JOBS include, de asemenea, un studiu de cercetare ce va fi realizat de Universitatea Pedagogică Zürich şi Universitatea Bucureşti. În cadrul acestui studiu, traseul profesional al primului grup de elevi care parcurg programul JOBS va fi urmărit pe o perioadă de 5 ani. Rezultatele vor fi deosebit de interesante pentru implementarea unor scheme educaţionale similare, în regiune. Faza de testare va fi realizată de către profesori din România (de la şcoala nr. 25 şi Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov) şi din Elveţia. Efect garantat, în Elveţia În Elveţia, aceste cursuri pentru orientarea profesională au fost predate în şcoli de aproape 30 de ani, iar din 2007, aşa numiţii „ani şcolari de alegere a carierei“ sînt parcurşi cu un succes deosebit. Conform statisticilor, peste 80% din elevii care au parcurs un „an şcolar de alegere a carierei“ încep ucenicia sau se orientează către învăţămîntul superior. Proiectul este realizat în cadrul cooperării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic din Bucureşti cu Universitatea Pedagogică Zürich (Elveţia) şi beneficiază de finanţare din partea Elveţiei, în cadrul programului de cooperare româno-elveţiană. Finanţarea este asigurată de Fondul Loteriei Cantonului Zürich (faza test) şi de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) - Departamentul pentru noile state membre UE (faza de implementare), ca parte a contribuţiei elveţiene la procesul de extindere a Uniunii Europene.

Copyright 2018 JOBS- Job Orientation Training in Businesses and Schools © All Rights Reserved