Anul școlar 2015-2016 a debutat cu o nouă provocare pentru noi, profesorii, și pentru elevii clasei a VII-a, grupul țintă căruia se adresează acest proiect: JOBS, ce a urmărit pregătirea elevilor pentru alegerea viitoarei profesii și pentru continuarea studiilor.

JOBS este un proiect româno-elvețian JOBS ce combină două elemente: piața muncii și educația. Printr-un curs transcurricular cu durata de un an, programul JOBS pregătește elevii din ultimii ani de învățământ secundar inferior sau din primii ani de învățământ secundar superior. Aceștia își evaluează și își dezvoltă propriile competențe și deprinderi de viață și se informează despre realitățile de pe piața muncii. Consider acest proiect o cale potrivită pentru elevii clasei a VII-a de a-și forma o viziune asupra a ceea ce înseamnă piața muncii: interviu de angajare, îndeplinirea abilităților necesare ocupării unui loc de muncă, achitarea cu responsabilitate de sarcini, respectarea unui program de lucru și remunerarea pentru munca depusă.

Ineditul proiectului JOBS decurge din modalitatea de abordare a conținutului propus. Am descoperit împreună avantajele învățării centrate pe elev, ale învățării bazate pe sarcină, beneficiile strategiilor activ-participative, învățarea prin cooperare și acordarea/primirea feedback-ului. Modalitatea aceasta de lucru i-a captat pe elevi, stârnind interesul și implicarea lor în rezolvarea tuturor sarcinilor.

13563419_990207824380838_1519437774_n
13576580_990207821047505_1184518814_n