A Csapat

l

Liliana Preoteasa

Stratégiai menedzsment

Liliana Preoteasa matematikus és több mint 15 évig töltötte be a romániai Tanügyminisztériumban az iskolai oktatásért felelős főigazgatói állást. Ilyen minőségben politikák fejlesztéséért, nemzeti szintű vizsgák megszervezéséért, a tananyag fejlesztéséért, az iskolai felügyeletetért, versenyek és iskolán kivűli tevékenységekért felelt. 

Jelenleg, a Tanügyminisztériumban, a külföldi finanszirozású projektek részlegének a főigazgatója, ő felel a 200 millió eurós költségvetésű ROSE project megvalósitásáért. Project amely a Világbanktól felvett hitelből van finanszirozva és amelynek a fő célja megkönnyíteni az átlépést a középiskolából a felsőfokú oktatásba és az első évesek egyetemen maradása. UMPFE felel a PRET projekt (Korai nevelési reform projekt) két elemének a megvalósitásáért, amely a korai oktatásban levő gyerekek fejlődését és ellátását célozza meg. Ezt a projektet az Európai Tanács Fejlesztési Bankja finanszirozza.

Liliana Preoteasa, 2012-től kezdődően. a JOBS projekt stratégiai menedzsmentjének vezetője.

image1

Mihaela Tania Irimia

Operativ irányítás

MihaelaTania Irimia, gazdasági és mérnöki tanulmányokat végzett, a Tanügyminisztériumban, a Korai Oktatás, az Általános és Középiskolai Tanulást Irányító Igazgatóság főigazgatója. Sikeres munkát tud maga mögött az oktatáspolitikák a minőségbiztosítás, a tantervek tervezése és az egyetem előtti oktatás rendszerének az irányítása, monitorizálása és felmérése terén. 

Mihaela Tania Irimia ugyanakkor  a CRED (Releváns Tanterv, Mindenki számára nyitott oktatás), Európai Társadalmi Alapból finanszirozott Stratégiai Projekt menedzseri csapatának egyik tagja, és Romániát képviseli az Európai Bizottságban az ECVET projekttel. 

Mihaela Tania, a JOBS projektben, 2012-től vesz részt.

image2

Tania Mariana Mihu

Projekt menedzser

Tania Mariana Mihu dolgozott szakértőként a tudományos kutatásban, különböző központi közintézményekben, egyetemen és nemzetközi szervezetekben. 

Mivelhogy, a fenntartható fejlődés, az értékelés és a menedzsment terén alapos ismeretekkel rendelkezik és nagyon sok tapasztalattal, Tania Mariana Mihu, évekig mint nemzeti projektfelelős tevékenykedett az Egyesült Nemzetek fejlesztési programjának a romániai koordinátoraként, melyet a Világbank és a Globális Környezetért Létesítmény finanszirozott. 

Tania résztvett a JOBS projektben annak a megtervezésétől (2009) és utána ő vezette le ennek a gyakorlatba ültetését Romániában, biztosítva a svájci partnernek a pénzügyi menedzsmentet.

Corina

Corinna Borer

Projekt Menedzsment

Corinna Borer, a Biotehnológia és az Idegtudományok doktora, 2012-től tudományos asszisztens a Zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi Oktatási Projektekkel foglalkozó részlegen és projektmenedzserként dolgozik Ukrajna, Románia és a Moldovai Köztársaságnak készült projektek esetében. Alapos felkészültséggel rendelkezik a projketmenedzsment és a fejlesztési együttműködések terén ezért ő felel a hálózati kommunikációért, az együttműködésért, a projektek végrehajtásáért, vezetéséért, a monitorizálásért és a jelentések készítéséért. Corinna Borer, 2012-től, részvesz a romániai JOBS projektben, a végrehajtás első fázisától, szoros együttműködésben a román menedzseri csapattal és az érdekelt tényezőkkel.

image3

Zoica Elena Vladut

Operativ menedzsment

Zoica Elena Vladut, a közgazdaságtan doktora, egy olyan román szakember, aki jelentős tapasztalattal rendelkezik az intézményvezetés és a projektmenedzsment terén, a technikai és szakoktatás (VET) és a VET nemzetközi kapcsolatok területén. 

A romániai Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központ igazgatóhelyettese volt 1999 január – 2018 március közötti periódusban. 

Romániában , a JOBS projekt ügyvezető igazgatója volt 2014 - 2018 között és ő irányitotta ebben a periódusban  a tanárok továbbképzését.

image5

Felicia Sandulescu

Operativ menedzsment

Felicia Ioana Sandulescu 2007 májusától került a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központhoz és több mint 10 évig irányitotta a Bukarest Ilfov Fejlesztési Régiót, több jelentős, a romániai technikai és szakoktatást befolyásoló projekt menedzsere volt, főleg ami a duális oktatást illeti. 

 

Felicia Sandulescu koordonálja Romániában a Szakképzési és Műszaki Oktatás IVb).al-munkacsoportját, ami a romániai és a németországi Baden Württemberg közötti Együttműködési Megállapodás egyik tevékenysége. Romániát képviseli a CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) Vezető Testületében és az Európai Tanács VET Munkacsoportjában. 

A JOBS projektben, Felicia Sandulescu, 2018 áprilisáig irányitotta a Bukarest Ilfov Régió tevékenységét és azután pedig a projekt megvalósítását biztositotta a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központ (CNDIPT) képviselőjeként.

image6

Dana Stroie

Helyettes vezetője a “JOBS – szakmai útmutatás és tanácsadás” tanári képzésprogramjának, 2020-tól pedig a CNDIPT igazgatóhelyettese

Dana Stroe tapasztalt szakértő, kompetens az oktatási és tanárképző stratégiák megfogalmazásában valamint az oktatási és képzési rendszerek tökéletesítése érdekében kezdeményezett és sikeresen végrehajtott projektek terén. 

Jelentős részét a karrierjének a szakképzés terén töltötte. Részt vesz a romániai szakmai képzés fejlesztésében, beleértve a romániai oktatási és szakképzési stratégia kidolgozásának és megvalósításának összehangolását 2016-2020-as periódusban. Európai szinten tagja a VET igazgatói testületének (DGVT), a VET konzultativ bizottságának (ACVT), a VET európai minőségbiztosítási hálózat irányitóbizottságának (EQAVET). 

Dana, helyettes vezetője a “JOBS – szakmai útmutatás és tanácsadás”, TanügyMinisztérium által akkreditált tanári képzésprogramnak.

Wil

Wiltrud Weidinger

Prof. Dr. Phil., a Transzkulturális Tanítási és Tanulási Központ igazgatója

Wiltrud Weidinger,Prof. Dr. Phil., a Transzkulturális Tanítási és Tanulási Központ igazgatója , a zürichi Tanárképző Egyetemen a nemzetközi oktatás és menedzsment, projektkivitelezés és megtervezés, végrehajtás, értékelés és tanácsadás professzora. Elvégezte az Oktatástudományok (Iskolai pszihológia) mesterképzőjét a New York-i városi Egyetemen, a Bécs-i Egyetem Oktatási/Pszihológiai mesterképzőjét és az Oktatás Tudományok doktora. Mint különböző oktatási projektek vezetője, nagyon jól ismeri a dél-kelet európai országok tanítási és oktatási rendszerét valamint a végrehajtási mechanizmusokat ezekben az országokban. Az ő kutatói szakértelme a veszélyeztetett csoportokban élő serdülők és gyermekek személyes és keresztirányú kompetenciáira öszpontosít. Mint tanári segédanyagok szerzője résztvett a JOBS anyagok kidolgozásában, együttműködve a JOBS projekt csapatával.

Rolf

Rolf Gollob

professzor

 tanitóként dolgozott mielőtt néprajz és újságírás szakot tanult volna a zürichi egyetemen. A mesterképző befejezése után a néprajzi kutatásokra öszpontosított, majd egyetemi docens lett a zürichi Tanárképző Egyetemen. 15 évet dolgozott a polgári nevelés és interkulturális pedagógia docenseként.1996 után sokat utazott dél-kelet Európában mint az emberjogi és a polgári nevelés, Európai Tanács szakértőjeként. Sokféle tankönyv és tanári segédanyag szerzőjeként résztvett a JOBS anyagok kivitelezésében és Romániában tanárokat képezett ki.

Math

Matthias Borer

Középiskola igazgató

Sok tapasztalattal rendelkezik és régóta iskolaigazgató. Matthias Borer a tanítás fejlesztésének és az oktatási tanácsadásnak a szakértője. Az ő iskolájában a tanárok különösen ráfigyelnek a szakmai tanácsadásra, az életen át tartó nevelés kompetenciáinak a kialakitására (life skills) és a diákok részvételének a biztosítására.

Hannes

Hannes Schaad

a zürichi Tanárképző Egyetemnek az előadótanára és a részmunkaidős tanulmányok vezetője

A középiskolákban tanító tanárok továbbképzésének a szakértője szakmai tanácsadás terén. A JOBS projekt csapatának tagja (fejlesztés, végrehajtás, tanácsadás).

Mart

Martin Keller

2002-től, a zürichi Tanárképző Egyetem filozófia szakos tanára

Azelőtt 16 évig középiskolai tanár volt. Időközben elvégezte a mesteri fokozatot a Filozófia/Pedagógia szakon.

A tanárok “In-house” továbbfejlesztéséért felel, az iskolai tanitás és tanulás fejlesztése terén szolgáltat tanácsadást azoknak az iskoláknak akik ezt igénylik. 

A diákközpontú, kooperativ és feladat megoldáson alapuló tanítás szakértője, ő felel a régiók és iskolák szintjén a tanterv és portfólió bevezetéséért és megvalósításáért. 

A JOBS projektben szerző és tanárképző, Romániában 7 évet dolgozott.