A Csapat

l

Liliana Preoteasa

Stratégiai menedzsment

Liliana Preoteasa matematikus és több mint 15 évig töltötte be a romániaiTanügyminisztériumban az iskolai oktatásért felelős főigazgatói állást. Ilyen minőségben politikák fejlesztéséért, nemzeti szintű vizsgák megszervezéséért, a tananyag fejlesztéséért, az iskolai felügyeletetért, versenyek és iskolán kivűli tevékenységekért felelt. 

Jelenleg, a Tanügyminisztériumban, a külföldi finanszirozású projektek részlegének a főigazgatója, ő felel a 200 millió eurós költségvetésű ROSE project megvalósitásáért, amely a Világbanktól felvett hitelből van finanszirozva és amelynek a fő célja megkönnyíteni az átlépést a középiskolából a felsőfokú oktatásba és az első évesek egyetemen maradása. UMPFE felel a PRET projekt két elemének a megvalósitásáért, amely a korai oktatásban levő gyerekek fejlődését és ellátását célozza meg. Ezt a projektet az Európai Tanács Fejlesztési Bankja finanszirozza.

Liliana Preoteasa, 2012-től kezdődően. a JOBS projekt stratégiai menedzsmentjének vezetője.

image1

Mihaela Tania Irimia

Operativ irányítás

MihaelaTania Irimia, gazdasági és mérnöki tanulmányokat végzett, a Tanügyminisztériumban, a Korai Oktatás, az Általános és Középiskolai Tanulást Irányító Igazgatóság főigazgatója. Sikeres munkát tud maga mögött az oktatáspolitikák a minőségbiztosítás, a tantervek tervezése és az egyetem előtti oktatás rendszerének az irányítása, monitorizálása és felmérése terén. 

Mihaela Tania Irimia ugyanakkor  a CRED (Releváns Tanterv, Mindenki számára nyitott oktatás), Európai Társadalmi Alapból finanszirozott Stratégiai Projekt menedzseri csapatának egyik tagja, és Romániát képviseli az Európai Bizottságban az ECVET projekttel. 

Mihaela Tania, a JOBS projektben, 2012-től vesz részt.

image2

Tania Mariana Mihu

Projekt menedzser

Tania Mariana Mihu dolgozott szakértőként a tudományos kutatásban, különböző központi közintézményekben, egyetemen és nemzetközi szervezetekben. 

Mivelhogy, a fenntartható fejlődés, az értékelés és a menedzsment terén alapos ismeretekkel rendelkezik és nagyon sok tapasztalattal, Tania Mariana Mihu, évekig mint nemzeti projektfelelős tevékenykedett az Egyesült Nemzetek fejlesztési programjának a romániai koordinátoraként, melyet a Világbank és a Globális Környezetért Létesítmény finanszirozott. 

Tania résztvett a JOBS projektben annak a megtervezésétől (2009) és utána ő vezette le ennek a gyakorlatba ültetését Romániában, biztosítva a svájci partnernek a pénzügyi menedzsmentet.

Corina

Corinna Borer

Projekt Menedzsment

Corinna Borer, a Biotehnológia és az Idegtudományok doktora, 2012-től tudományos asszisztens a Zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi Oktatási Projektekkel foglalkozó részlegen és projektmenedzserként dolgozik Ukrajna, Románia és a Moldovai Köztársaságnak készült projektek esetében. Alapos felkészültséggel rendelkezik a projketmenedzsment és a fejlesztési együttműködések terén ezért ő felel a hálózati kommunikációért, az együttműködésért, a projektek végrehajtásáért, vezetéséért, a monitorizálásért és a jelentések készítéséért. Corinna Borer, 2012-től, részvesz a romániai JOBS projektben, a végrehajtás első fázisától, szoros együttműködésben a román menedzseri csapattal és az érdekelt tényezőkkel.

image3

Zoica Elena Vladut

Operativ menedzsment

Zoica Elena Vladut, a közgazdaságtan doktora, egy olyan román szakember, aki jelentős tapasztalattal rendelkezik az intézményvezetés és a projektmenedzsment terén, a technikai és szakoktatás (VET) és a VET nemzetközi kapcsolatok területén. 

A romániai Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központ igazgatóhelyettese volt 1999 január – 2018 március közötti periódusban. 

Romániában , a JOBS projekt ügyvezető igazgatója volt 2014 - 2018 márciusa között és ő irányitotta ebben a periódusban  a tanárok továbbképzését.

image5

Felicia Sandulescu

Operativ menedzsment

Felicia Ioana Sandulescu 2007 májusától került a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központhoz és több mint 10 évig irányitotta a Bukarest Ilfov Fejlesztési Régiót, több jelentős, a romániai technikai és szakoktatást befolyásoló projekt menedzsere volt, főleg ami a duális oktatást illeti. 

2018 áprilisától, Felicia Sandulescu, a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központ (CNDIPT) igazgatóhelyettese. 


Felicia Sandulescu koordonálja Romániában a Szakképzési és Műszaki Oktatás IVb).al-munkacsoportját, ami a romániai és a németországi Baden Württemberg közötti Együttműködési Megállapodás egyik tevékenysége. Romániát képviseli a CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) Vezető Testületében és az Európai Tanács VET Munkacsoportjában. 

A JOBS projektben, Felicia Sandulescu, 2018 áprilisáig irányitotta a Bukarest Ilfov Régió tevékenységét és azután pedig a projekt megvalósítását biztositotta a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Oktatási Központ (CNDIPT) képviselőjeként.

image6

Dana Stroie

Helyettes vezetője a “JOBS – szakmai útmutatás és tanácsadás” tanári képzésprogramjának

Dana Stroe tapasztalt szakértő, kompetens az oktatási és tanárképző stratégiák megfogalmazásában valamint az oktatási és képzési rendszerek tökéletesítése érdekében kezdeményezett és sikeresen végrehajtott projektek terén. 

Jelentős részét a karrierjének a szakképzés terén töltötte. Részt vesz a romániai szakmai képzés fejlesztésében, beleértve a romániai oktatási és szakképzési stratégia kidolgozásának és megvalósításának összehangolását 2016-2020-as periódusban. Európai szinten tagja a VET igazgatói testületének (DGVT), a VET konzultativ bizottságának (ACVT), a VET európai minőségbiztosítási hálózat irányitóbizottságának (EQAVET). 

Dana, helyettes vezetője a “JOBS – szakmai útmutatás és tanácsadás”, TanügyMinisztérium által akkreditált tanári képzésprogramnak.

Wil

Wiltrud Weidinger

Prof. Dr. phil., Tanszékvezető Nemzetközi Oktatási Projektek

a filozófia doktora, a Nemzetközi Oktatási Projektek részlegének az irányítója, a zürichi Tanárképző Egyetemen a nemzetközi oktatás és menedzsment, projektkivitelezés és megtervezés, végrehajtás, értékelés és tanácsadás professzora. Elvégezte az Oktatástudományok (Iskolai pszihológia) mesterképzőjét a New York-i városi Egyetemen, a Bécs-i Egyetem Oktatási/Pszihológiai mesterképzőjét és az Oktatás Tudományok doktora. Mint különböző oktatási projektek vezetője, nagyon jól ismeri a dél-kelet európai országok tanítási és oktatási rendszerét valamint a végrehajtási mechanizmusokat ezekben az országokban. Az ő kutatói szakértelme a veszélyeztetett csoportokban élő serdülők és gyermekek személyes és keresztirányú kompetenciáira öszpontosít. Mint tanári segédanyagok szerzője résztvett a JOBS anyagok kidolgozásában, együttműködve a JOBS projekt csapatával.

Rolf

Rolf Gollob

(*1955) professzor

 tanitóként dolgozott mielőtt néprajz és újságírás szakot tanult volna a zürichi egyetemen. A mesterképző befejezése után a néprajzi kutatásokra öszpontosított, majd egyetemi docens lett a zürichi Tanárképző Egyetemen. 15 évet dolgozott a polgári nevelés és interkulturális pedagógia docenseként.1996 után sokat utazott dél-kelet Európában mint az emberjogi és a polgári nevelés, Európai Tanács szakértőjeként. Sokféle tankönyv és tanári segédanyag szerzőjeként résztvett a JOBS anyagok kivitelezésében és Romániában tanárokat képezett ki.

Math

Matthias Borer

Középiskola igazgató

Sok tapasztalattal rendelkezik és régóta iskolaigazgató. Matthias Borer a tanítás fejlesztésének és az oktatási tanácsadásnak a szakértője. Az ő iskolájában a tanárok különösen ráfigyelnek a szakmai tanácsadásra, az életen át tartó nevelés kompetenciáinak a kialakitására (life skills) és a diákok részvételének a biztosítására.

Hannes

Hannes Schaad

a zürichi Tanárképző Egyetemnek az előadótanára és a részmunkaidős tanulmányok vezetője

A középiskolákban tanító tanárok továbbképzésének a szakértője szakmai tanácsadás terén. A JOBS projekt csapatának tagja (fejlesztés, végrehajtás, tanácsadás).

Mart

Martin Keller

2002-től, a zürichi Tanárképző Egyetem filozófia szakos tanára

Azelőtt 16 évig középiskolai tanár volt. Időközben elvégezte a mesteri fokozatot a Filozófia/Pedagógia szakon.

A tanárok “In-house” továbbfejlesztéséért felel, az iskolai tanitás és tanulás fejlesztése terén szolgáltat tanácsadást azoknak az iskoláknak akik ezt igénylik. 

A diákközpontú, kooperativ és feladat megoldáson alapuló tanítás szakértője, ő felel a régiók és iskolák szintjén a tanterv és portfólió bevezetéséért és megvalósításáért. 

A JOBS projektben szerző és tanárképző, Romániában 7 évet dolgozott, utána a Moldovai Köztársaságban is beindult a JOBS és ott dolgozik, felügyeli a projekt végrehajtását.