Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” din Reghin derulează, în acest an şcolar, un proiect româno-elveţian care are drept obiectiv introducerea în şcolile din România a unei noi abordări transcurriculare, în sprijinul orientării şi consilierii profesionale a elevilor. JOBS (Orientation training in business and schools), este un proiect care pregăteşte elevii din ultimul an de gimnaziu şi primul an de liceu. Liceenii clasei a IX-a B, de la profilul ,,Lucrător în Agroturism” de la ,,Ioan Bojor”, au dus la bun sfârşit implementarea acestui proiect care a fost pilotat anul trecut în judeţul Braşov. Liceenii au realizat pe forţe proprii o serie de proiecte pe diferite teme, reuşind să înţeleagă cerinţele diferitelor profesii şi să intre în contact cu realităţile de pe piaţa muncii.

Proiectul este coofinanţat printr-un Grant din partea Elveţiei

Proiectul JOBS este cofinanţat printr-un Grant din Partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Programul româno-elveţian combină două elemente, piaţa muncii şi educaţia, deziderate la care s-a ajuns după ce s-a realizat formarea profesorilor în vederea desfăşurării activităţilor de orientare şi consiliere în carieră a elevilor şi predarea materialelor JOBS la clasă. Profesorii din cadrul liceului care şi-au asumat implicarea în acest proiect au fost Nicoleta Pintican, Emilia Farcaş şi Laura Ardelean. ,,Pe parcursul anului şcolar în curs cei 30 de elevi din clasa a IX-a B au format 5 echipe de lucru care au realizat o serie de teme structurate pe 7 caiete de lucru, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Bucureşti în cooperare cu Centrul pentru Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei al Universităţii Pedagogice, Zurich. Caietele au fost parcurse împreună cu profesorii coordonatori în decursul celor 9 luni, câte trei ore pe săptămână, timp în care elevii au avut de rezolvat şi o serie de sarcini. Specificul proiectului a avut la bază axarea centrată pe elev şi mai puţin centrată pe profesor. Profesorii au avut rol mai mult de îndrumători şi colaboratori” a declarat pentru ,,Glasul Văilor”, directorul adjunct al liceului Nicoleta Pintican. Ultima activitate a proiectului s-a încheiat cu o vizită în cele 5 intreprinderi alese de elevii din proiect. În data de 22 mai, echipele de elevi au realizat postere, filmuleţe cu secvențe din timpul vizitei, au prezentat broşuri informative, au făcut prezentări în Power Point, cu ajutorul unui video-proiector şi au prezentat mostre de produse colectate în timpul vizitei. ,,Acest proiect îşi propune să ajute elevii din ultimul an de gimnaziu şi din primii ani de învăţământ profesional şi tehnic, să-şi formeze o impresie asupra pieţii muncii şi să adopte în cunoştinţă de cauză decizii pentru alegerea profesională şi dezvoltarea viitoare a carierei, conform propriilor abilităţi şi competenţe. Într-adevăr, când lucrezi cu o clasă numeroasă de elevi e foarte greu să îi mobilizezi pe toţi, însă un element al proiectului spune că sarcinile să se rezolve în ritmul propriu al fiecărui elev în parte. În acest moment sunt mulţumită de feedback-ul proiectului, văzând rezultatele şi cred că şi elevii sunt mândri că au dus la bun sfârşit această implementare care le va prinde bine în viitor” a declarat Laura Ardelean profesor inginer şi coordonator JOBS.