Luni, 7 mai 2012, o delegaţie elveţiană la nivel înalt vizitează proiectul JOBS, aflat în faza pilot la Braşov. Proiectul este derulat de către Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveţia, în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic și are drept obiectiv introducerea în şcolile din România a unei noi abordări, transcurriculare, în sprijinul orientării şi consilierii profesionale a elevilor. Prima fază a acestui proiect (2010-2012) este sprijinită financiar de către Cantonul Zurich. De la jumătatea anului 2012, proiectul va fi finanţat din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Interesul autorităţilor elveţiene pentru a vizita acest proiect este motivat de faptul că proiectul JOBS pilotat la Braşov este unul din primele proiecte demarate în baza Acordului-cadru încheiat între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul Românei referitor la implementarea Programului de cooperare româno-elveţian . Delegaţia de la Berna, va asista direct la o oră JOBS într-una dintre cele două şcoli în care se derulează faza pilot şi va discuta cu echipa locală a proiectului. Membrii delegaţiei fac parte din Consiliul de Stat al Elveţiei, consiliu format din 46 de reprezentanţi ai cantoanelor. Din delegaţia pe care echipa JOBS este onorată să o întâlnească fac parte, printre alţii, preşedintele Consiliului de Stat, domnul Hans Altherr, precum şi primul şi al doilea vicepreşedinte domnul Fillippo Lombardi, respectiv domnul Hannes Germann, însoţiţi de Ambasadorul Elveţiei în România, Excelenţa sa Jean-Hubert Lebet, precum şi de domnul Thomas Stauffer, şef al Biroului elveţian pentru contribuţia la procesul de extindere a Uniunii Europene . Delegaţia este interesată să afle mai multe despre modul în care proiectul JOBS (JOB Orientation – training in business and schools) îşi propune să ajute elevii din ultimul an de gimnaziu şi din primii ani de învăţământ profesional şi tehnic să-şi formeze o imagine realistă asupra pieţei muncii şi să adopte în cunoştinţă de cauză decizii pentru alegerea profesiei şi dezvoltarea viitoarei cariere conform propriilor abilităţi şi competenţe. În Elveţia, aceste cursuri de orientare profesională au fost introduse de aproape 30 de ani, iar din 2007 aşa numiţii “ani de orientare profesională“ se derulează cu mare succes. Conform statisticilor, peste 70% din elevii care au parcurs anul de orientare profesională aleg să urmeze un traseu de formare profesională în sistem dual. Delegaţia Parlamentului Elveţian doreşte să afle direct de la elevii din Braşov dacă proiectul îi ajută în obţinerea unei imagini de ansamblu asupra profesiilor sau a studiilor pe care le pot urma în parcursul de pregătire pentru viitoarea carieră profesională. Ca parte a proiectului, elevii vor explora lumea muncii prin vizite de observare şi documentare în întreprinderi şi în instituţii, pentru a culege direct informaţii despre oferta pieţei muncii în zona lor şi despre cerinţele specifice diferitelor profesii. Elevii vor învăţa mai multe despre propriile capacităţi, îşi vor dezvolta competenţele-cheie necesare pentru dezvoltarea personală şi orientarea carierei, se vor documenta şi vor prelucra informaţiile culese, îşi vor consolida stima şi încrederea de sine şi vor învaţa cum să se prezinte cu succes în faţa angajatorilor. Profesorii implicaţi în proiectul JOBS nu predau o materie, ci îi sprijină activ pe elevi pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru definite de JOBS. Abordarea este centrată pe elev, iar metodele de învăţare sunt orientate pe proiecte şi sarcini de lucru. Din discuţiile cu profesorii de la cele două şcoli din Braşov în care se derulează prima fază a proiectului (Colegiului Tehnic Transilvania – director ing. Daniela Felegean şi Şcoala Generală nr. 25 – director prof. Rodica Gheorghişor), oficialii elveţieni vor să afle cum sunt aceştia pregătiţi pentru noua abordare. Şi, cum proiectul include şi un studiu de cercetare condus de Universitatea Pedagogică din Zurich împreună cu Universitatea Bucureşti, delegaţia ar dori să afle mai multe şi despre această componentă. Prin contribuţia sa la procesul de extindere a Uniunii Europene, Elveţia acordă României un sprijin financiar de 181 milioane franci elveţieni, până în anul 2016. Aceste fonduri sunt parte din contribuţia acordată de Elveţia noilor state membre ale Uniunii Europene cu scopul de a reduce disparităţile economice şi sociale din cadrul Europei extinse. Acordul cadru dintre Elveţia şi România, semnat pe 7 septembrie 2010, formează baza pentru implementarea Programului de cooperare româno-elveţian. JOBS este unul dintre proiectele ce va fi sprijinit folosind know how-ul şi experienţa elveţiană. Universitatea Pedagogică din Zurich, prin Centrul sau de proiecte internaţionale în domeniul educaţiei (IPE) a fost selectată să pregătească şi să implementeze acest proiect împreună cu partenerii români: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). Reprezentanţii acestor instituţii: Rolf Gollob (Director IPE), Liliana Preoteasa (Director General MECTS), Tania Sandu (Director MECTS) şi Zoica Vladuţ (Director adj. CNDIPT) vor fi, de asemenea, prezenţi la Braşov pe parcursul acestei vizite.