jobs

PROIECT • PROIECTUL “JOBS” – JOB ORIENTATION FOR BUSINESSES AND SCHOOL

CONTEXTUL PROIECTULUI JOBS este un proiect din cadrul sprijinului acordat României, ca nou stat membru al Uniunii Europene, din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (MECTS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich. OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul proiectului este de a pregăti elevii din România, aflaţi în ultimii ani ai învăţământului obligatoriu, pentru alegerea viitoarei profesii sau a orientării studiilor universitare. CUM SE DERULEAZĂ JOBS ? Jobs este un proiect care are ca grup ţintă elevii din ultimii ani ai învăţământului obligatoriu. Va fi introdusă o nouă disciplină transcurriculară căreia îi vor fi dedicate 3 ore săptămânal. În cele 36 săptămâni de şcoală vor fi parcurse 9 module diferite, fiecare pe durata a câte 4 săptămâni. Se va introduce o nouă abordare a învăţării bazate pe proiecte (teme) şi conţinuturi educaţionale utile care să îndrume elevii către alegerea corectă / potrivită a viitoarei meserii, asigurând şi suportul necesar pentru profesori. Elevii vor învăţa mult mai multe despre propriile capacităţi (abilităţi de viaţă) şi vor intra în contact cu mediul de afaceri, companii sau instituţii publice care oferă locuri de muncă în regiunea lor, vor cerceta oportunităţile de angajare, vor analiza condiţiile economice şi vor pregăti datele culese pentru prezentări şi portofolii, într-un mod orientat pe proiecte. UNDE SE DERULEAZĂ JOBS ? Proiectul se derulează în primul an, 2011-2012, în două şcoli pilot: Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov şi Şcoala Generală nr. 25 Braşov. Se doreşte ca în următoarea perioadă, 2012 – 2015, acest proiect să se extindă şi la alte şcoli din judeţul Braşov, pentru ca, mai târziu, să se dezvolte la nivel naţional. CARE ESTE ROLUL MEDIULUI DE AFACERI? Unităţile mediului de afaceri, implicate în activităţile din proiect, vor fi informate despre nevoile şcolii şi ale elevilor, astfel încât vor deveni conştiente de rolul lor instructiv în cadrul proiectului. Pe parcursul vizitelor desfăşurate la agenţii economici, elevii vor pune întrebări, vor lua notiţe, vor observa şi vor afla cât mai multe despre posibilele meserii. CARE ESTE ROLUL PĂRINŢILOR? Părinţii, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al copiilor, vor fi informaţi despre activităţile din proiect cu scopul sprijinirii eleviilor pe calea către o carieră de succes, prin interesul faţă de ceea ce fac aceştia, prin acordarea timpului necesar discuţiilor tematice legate de orientarea profesională. CARE ESTE ROLUL ELEVULUI ? Elevul este principalul actor în acest proiect! El este cel care decide asupra rezultatului şi al succesului său. Cunoştinţele nu îi vor fi predate elevului, ci acesta va trebui să le obţină singur dobândind astfel noi competenţe de viaţă. Va învăţa să-şi gestioneze timpul, îşi va forma şi dezvolta competenţe de comunicare aplicabile în diferite contexte, va fi capabil să se promoveze prin activităţi de marketing personal. Aceste competenţe le va dobândi pentru că va scrie rapoarte, va realiza interviuri, va contacta persoane competente din medii de lucru diferite, va ajunge să se cunoască mai bine, să-şi maximizeze potenţialul şi să-şi îmbunătăţească punctele care pot fi considerate mai slabe. Mediul profesional şi de afaceri nu este unul simplu, dar ELEVUL este îndrumat să facă tot ce îi stă în putinţă. De ce? Pentru că POATE SĂ FACĂ ! Echipa de proiect din Colegiul Tehnic „Transilvania”: - dir. prof. Felegean Daniela - prof. Urduzan Anca - prof. Stăncioiu Daniela - prof. Pârvu Marcela - prof. Cherecheş Mihaela - elevii clasei a XI-a B

73458-jobs_XL

Proiectul JOBS implementat ȋn Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti

In anul şcolar 2015-2016, ȋn Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, la clasa a IX-a A, a fost implementat proiectul JOBS(JOB ORIENTATION TRAINING FOR BUSINESSES AND SCHOOLS -Orientare profesională – training în întreprinderi și școli).Proiectul combină, în România, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră. Cine este implicat ? Ideea proiectului a fost dezvoltată printr-o cooperare strânsă intre Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educaţiei Naţionale (MNE) şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Invăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România. In cadrul acestui proces, Centrul pentru Proiecte Internaţionale in domeniul Educaţiei (IPE), in calitate de principal contractant al Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este responsabil cu implementarea şi coordonarea proiectului. In cadrul liceului nostru, echipa de proiect este formată din director Ciobotaru Anca, prof.diriginte Mădălina Tuinete, prof. engleză Anca Tănase, prof.informatică Lungescu Violeta. De ce JOBS ? Dezvoltarea din Europa ȋn general şi aderarea Romaniei la Uniunea Europeană au schimbat perspectivele profesionale ale elevilor. Scoala şi metodele de predare trebuie să se adapteze la aceste situaţii. Pe viitor, va fi nevoie de muncitori calificati, care sa aibă competenţe şi abilităţi ȋn managementul şi realizarea proiectelor şi care să-şi poată folosi cunoştinţele şi abilităţile ȋn diferite situaţii. Predarea ȋn ultimii ani de invăţământ gimnazial şi ȋn primii ani de ȋnvăţământ tehnic trebuie să fie caracterizată de metode orientate pe proiecte şi autoreflecţie, de concentrare către practica profesiilor, de legătura dintre şcoală şi nevoile unei lumi a profesiilor schimbată. Pentru a-i pregati pe elevi pentru această fază de tranziţie către viitorul lor profesional, profesorii trebuie să urmeze o instruire “in service”. Ce este JOBS? Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din Romania aflaţi ȋn ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de ȋnvăţământ tehnic pentru: a) dobandirea unor competenţe şi abilităţi utile in viaţă, b) obtinerea unei percepţii realiste privind oportunitatile de pe piata muncii in regiunea lor, c) luarea unei decizii privind educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională.Aceasta se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-ȋnvăţare (ȋnvăţarea bazată pe sarcini) şi cu ajutorul unei serii de 7 caiete pentru elevi:Caietul nr.1-Profesii, Caietul nr.2-Eu şi punctele mele forte, Caietul nr.3-Piaţa muncii,Caietul nr.4-Oportunităţi pe piaţa muncii, Caietul nr.5- Gata de acţiune !, Caietul nr.6-Vizita de explorare, Caietul nr. 7-Rezultatele vizitei de explorare. In plus, JOBS acorda sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat şi informare constanta cu ajutorul unei platforme de ȋnvăţământ la distanţă.

20160525_123210

Proiectul JOBS 2016

JOBS –Program de instruire privind orientarea profesională în şcoli şi întreprinderi Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Târgovişte a derulat în anul şcolar 2015-2016 programul JOBS, program de cooperare româno-elvețiană, finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și cofinanțat de Guvernul României prin Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Obiectivul JOBS (Job, Orientation, for Businesses, and Schools) este de a pregăti elevii aflaţi în ultimii ani de învăţământ secundar inferior şi în primii ani de învăţământ secundar superior, pentru : dobândirea unor competenţe şi abilităţi utile in viaţă, obţinerea unei perceptii realiste privind oportunităţile de pe piaţa muncii locale, luarea unei decizii privind educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională. În cadrul acestui proiect, elevul este principalul actor, cel care decide asupra rezultatului şi a succesului său. Obţine singur cunoştinţe dobândind noi competenţe de viaţă. Învaţă să-şi gestioneze timpul şi ajunge să se cunoască mai bine, să-și maximizeze potenţialul, să-si îmbunătăţească punctele slabe. Părinții, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al copiilor, sunt informaţi despre activităţile din proiect. Agenții economici implicați în activităţile din proiect, sunt informați despre nevoile şcolii şi ale elevilor. Au un rol instructiv în cadrul proiectului sprijinind elevii în procesul de explorare. Beneficiarii acestui program au fost elevii clasei a X-a C care au desfăşurat activităţi de învăţare sub îndrumarea profesorilor: Mihaela Sandu, Elena Mihaela Şerb şi Mihai Moţoc. S-a lucrat cu 7 caiete JOBS care tratează diferite teme cu un conţinut transcurricular, timp de trei ore consecutive pe săptămână. Abordarea este una centrată pe elev, iar metodele de învăţare sunt orientate pe proiecte şi sarcini de lucru. Prin parcurgerea acestui program, elevii au identificat întreprinderile din mediul de afaceri local care oferă locuri de muncă, au cercetat oportunităţile de angajare, au analizat condiţiile economice actuale şi au contactat companii sau instituţii publice pe care să le exploreze.

4-500x332

JOBS – EXCURSIE TG.OCNA

În cadrul competiței JOBS, etapa regională, elevii Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” au fost clasati pe locul 5, astfel, au fost beneficiarii unei sume de 2475 RON. Această sumă a fost utilizată în vederea organizării unei excursii. Excursia a avut următorul traseu: Bacău – Rezervația Perchiu- Tg. Ocna- Salina și retur. De excursie au beneficiat cei implicați în competiția JOBS, respectiv un număr de 30 de elevi și 4 cadre didactice. Plecarea spre obiectivele turistice a avut loc la ora 8:30. Prima oprire a fost la Rezervația Perchiu. Zona a fost declarată loc de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie natural protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 185 hectare. Aria protejată Dealul Perchiu reprezintă o zonă naturală (păduri în amestec, păduri în tranziție, terenuri arabile, culturi, vii și livezi) încadrată în bioregiune continental centrală a DepresiuniiTazlău-Cașin (unitate geomorfologică aflată în sudul Subcarpaților Moldovei), în bazinul hidrografic al râului Tazlău și include rezervația naturală omonimă. După momente de împrietenire cu natura, echipa JOBS a pornit către următoarea destinație, respective Tg. Ocna. Principala atracție turistică din Tg. Ocna este Salina. Mina Salina la Orizontul IX, oferă turiştilor condiţii optime de relaxare şi tratament a diferitelor afecţiuni respiratorii ca astm-bronşic etc. Totodată mina oferă un minunat mijloc de purificare sufleteasca prin lăcaşul sfânt al bisericii ortodoxe Sf. Varvara. Mina Salina se află la peste 240 m adâncime, iar după un drum de 3,2 km ajungi într-un loc în care până şi Dumnezeu are acces, Biserica ortodoxă Sf. Varvara este unica în Europa fiind construită în întregime într-un munte de sare. Elevii au petrecut cateva ore bune în Mină, beneficiind de dotările zonei turistice, respectiv: teren de fotbal, teren de baschet, teren de tenis, teren de volei, mese de biliard, mese de ping-pong, restaurant, magazin de suveniruri, muzeul sarii, leagăne, topogane, sală internet, acces wireless gratuit, jocuri electronice. După scurgerea timpului de petrecut in mina, echipa JOBS a poposit la Restaurantul “Michele” din central orașului Tg. Ocna unde și-au potolit setea și au gustat din bucatele cu specific Italian. Echipa JOBS a continuat distracția închiriind biciclete și vizitând orașul pe două roți. Spre înserate, în aceeași formulă și plini de voie bună, echipa JOBS s-a întors spre Bacău mai bogața sufletește și încărcața energetic pentru o nouă săptămână de cursuri.

IMG_4281-500x333

JOBS – ORIENTARE PROFESIONALĂ

În cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații “Nicolae Vasilescu – Karpen” se derulează cu succes proiectul româno-elvețian JOBS(Orientare profesională- Instruire în întreprinderi și școli). Proiectul pregătește elevii din primii ani de învățămant secundar superior pentru alegerea viitoarei profesii sau orientarea către studii universitare. Noutatea acestui proiect constă în diversitatea activităților propuse în cele 7 caiete care cuprind sarcini de lucru specifice și în explorarea unei întreprinderi locale, precum și prezentarea cunoștințelor acumulate despre întreprinderea vizată. Elevii Colegiului Karpen sunt încântati de modul în care se desfășoară proiectul și se pregătesc pentru etapa regională a concursului organizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT, Fundația GO for JOBS.

colegiu-tehnic-simion-mehedinti-640x480

Invitație la Expoziția Jobs, proiect al Colegiului Tehnic Simion Mehedinți

În anul școlar 2013-2014, la Colegiul Tehnic Simion Mehedinți s-a desfasurat Proiectul Jobs care are ca obiective pregatirea elevilor din România pentru alegerea viitoarei profesii sau orientarii studiilor universitare. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Edcației Nationale din România, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaționale în domeniul Educației) al Universității Pedagogice din Zurich. Finalizarea proiectului va avea loc marti 27.05.2014, orele 9.00 în Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic “Simion Mehedinti” unde se poate urmări Expozitia Jobs.

13305230_1159779694066854_4295027559796664534_o

Expozitia JOBS

Joi 26.05.2016 , in Centrul de Documentare si Informare al colegiului, a fost organizata Expozitia Jobs, in cadrul careia au fost prezentate produsele realizate de elevii clasei a IX-aB, in urma vizitelor de explorare la diferiti agenti economici. Expozitia face parte din cadrul Proiectului JOBS si are menirea sa incununeze munca elevilor si profesorilor in cadrul proiectului, punand in valoare realizarile elevilor si in mod deosebit cele dobandite cu ocazia vizitelor de explorare la firme. Cu aceasta ocazie au fost urmarite meserii ca: medic urolog, asistent medical, vanzator, politist local, antrenor de culturism, lucrator in industria cherestelei, functionar bancar, lucrator in industria de prelucrare a carnii etc. Obiectivul JOBS este sa pregateasca elevii pentru dobandirea de competente si abilitati utile in viata, obtinerea unei perceptii realiste privind oportunitatile de pe piata muncii, luarea unei decizii privind educatia si cariera lor profesionala. Multumim firmelor care au inteles si au acceptat ca elevii nostri sa desfasoare vizita de explorare.

13517515_517548395112244_7384336169002750087_o

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” din Iași

Lectie JOBS

Expozitie JOBS

469057_298602226924508_1202653099_o

Scoala Gimnaziala Ghimbav

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function imagecreatefromstring()
in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php on line 1830

Call stack:

 1. fImgResizer::_openImage()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php:1765
 2. fImgResizer::resize()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php:2306
 3. fImg::_resize()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer_facade.php:33
 4. fImg_facade::_resize()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php:2233
 5. fImg::resize()
  wp-content/plugins/ark-core/builder/blocks/class.ffBlFeaturedImage.php:416
 6. ffBlFeaturedImage::_render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderBlock.php:251
 7. ffThemeBuilderBlock::render()
  wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Blog/BlogMasonry1/class.ffElBlogMasonry1.php:269
 8. ffElBlogMasonry1::_render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:473
 9. ffThemeBuilderElement::_renderJustTheElement()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:422
 10. ffThemeBuilderElement::_renderElementWithCaching()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:549
 11. ffThemeBuilderElement::render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:365
 12. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_printShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:246
 13. ffThemeBuilderShortcodesWalker::shortcodesCallback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:224

 14. Notice: Undefined index: file in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284

  Notice: Undefined index: line in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284
 15. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_ourShortcodeCalback()
 16. preg_replace_callback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:166
 17. ffThemeBuilderShortcodesWalker::doShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:698
 18. ffThemeBuilderElement::_doShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/elements/class.ffElColumn.php:498
 19. ffElColumn::_render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:473
 20. ffThemeBuilderElement::_renderJustTheElement()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:422
 21. ffThemeBuilderElement::_renderElementWithCaching()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:549
 22. ffThemeBuilderElement::render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:365
 23. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_printShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:246
 24. ffThemeBuilderShortcodesWalker::shortcodesCallback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:224

 25. Notice: Undefined index: file in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284

  Notice: Undefined index: line in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284
 26. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_ourShortcodeCalback()
 27. preg_replace_callback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:166
 28. ffThemeBuilderShortcodesWalker::doShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:698
 29. ffThemeBuilderElement::_doShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/elements/class.ffElSection.php:346
 30. ffElSection::_render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:473
 31. ffThemeBuilderElement::_renderJustTheElement()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:422
 32. ffThemeBuilderElement::_renderElementWithCaching()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php:549
 33. ffThemeBuilderElement::render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:365
 34. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_printShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:246
 35. ffThemeBuilderShortcodesWalker::shortcodesCallback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:224

 36. Notice: Undefined index: file in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284

  Notice: Undefined index: line in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/query-monitor/collectors/php_errors.php on line 284
 37. ffThemeBuilderShortcodesWalker::_ourShortcodeCalback()
 38. preg_replace_callback()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:166
 39. ffThemeBuilderShortcodesWalker::doShortcode()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:82
 40. ffThemeBuilderShortcodesWalker::get()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderShortcodesWalker.php:75
 41. ffThemeBuilderShortcodesWalker::render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderManager.php:276
 42. ffThemeBuilderManager::render()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/sitePreferences/class.ffSitePreferencesManager.php:124
 43. ffSitePreferencesManager::actTemplateRedirect()
  wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/sitePreferences/actTemplateInclude.php:5
 44. include()
  wp-includes/template-loader.php:106
 45. require_once()
  wp-blog-header.php:19
 46. require()
  index.php:17

Query Monitor


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function imagecreatefromstring() in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php:1830 Stack trace: #0 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(1765): fImgResizer->_openImage('/home/jobsproje...') #1 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(2306): fImgResizer->resize(Object(fImgData)) #2 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer_facade.php(33): fImg->_resize('http://jobsproj...', 1200, 0, true, false, 100) #3 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(2233): fImg_facade->_resize('http://jobsproj...', 1200, 0, true, false, true, '100') #4 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/ark-core/builder/blocks/class.ffBlFeaturedImage.php(416): fImg::resize('http://jobsp in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php on line 1830


PHP Fatal ErrorA fatal error has occured during the attempt to resize the "http://jobsproject.ro/wp-content/uploads/freshizer/18b14e8249498a21710bcfdfe86374e3_proiect-jobs-1440-c-90.jpg" image.

Possible causes and their solutions (in the order of occurence) are:

 1. Your webserver has low PHP memory limit.
  Locate "php.ini" file on your webserver and change "memory_limit" variable to at least "128MB" or ideally "256MB". If you do not know how this works, ask your hosting company to do this for you.

 2. Your webserver does not have the "GD" PHP extension installed or is using a wrong version that is incompatible with the version of PHP that your webserver is running. It is a necessary PHP extension that allows image resizing.
  Ask your hosting company to install the "GD" PHP extension on your webserver.

 3. The image that you have uploaded and tried to resize is too large. This can be stressful on your webserver.
  Reupload the image with smaller dimensions and size. We don't recommend uploading images larger than 2000x2000px and with size no more than 2MB.

 4. You are resizing the image to a very large resolution like 2000x2000px and larger. This can be stressful on your webserver.
  Do not resize images to resolutions larger than 2000x2000px.

 5. The /wp-content/uploads/freshizer/ directory does not exist on your webserver.
  Using your favorite FTP program, manually create this directory and set it's permissions to 0644.

 6. Your webserver has (almost) no disk space left.
  Double-check if there is enough free space left on your webserver disk.Error details:

array(4) {
 ["type"]=>
 int(1)
 ["message"]=>
 string(1024) "Uncaught Error: Call to undefined function imagecreatefromstring() in /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php:1830
Stack trace:
#0 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(1765): fImgResizer->_openImage('/home/jobsproje...')
#1 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(2306): fImgResizer->resize(Object(fImgData))
#2 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer_facade.php(33): fImg->_resize('http://jobsproj...', 1200, 0, true, false, 100)
#3 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php(2233): fImg_facade->_resize('http://jobsproj...', 1200, 0, true, false, true, '100')
#4 /home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/ark-core/builder/blocks/class.ffBlFeaturedImage.php(416): fImg::resize('http://jobsp"
 ["file"]=>
 string(105) "/home/jobsproject/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php"
 ["line"]=>
 int(1830)
}