b

Școala Gimnazială “Constantin Brancoveanu” Călărași, implicată în proiectul Jobs

Școala Gimnazială “Constantin Brancoveanu” Călărași, implicată în proiectul Jobs
Anul școlar trecut a avut loc o selecție a școlilor din județul Călărași, în ceea ce privește participarea în cadrul proiectului Jobs, iar unitatea noastră școlară a fost aleasă,urmând ca activitățile să se desfășoare în anul școlar 2015-2016.

Ideea proiectului a fost intens dezvoltata in perioada mai 2008 - mai 2011 printr-o cooperare stransa intre Universitatea Pedagogica Zurich (PH Zurich), Ministerul Educatiei Nationale (MNE) si Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) din Romania. In cadrul acestui process, Centrul pentru Proiecte Internationale in domeniul Educatiei (IPE), in calitate de principal contractant al Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si Cooperare (SDC) este responsabil cu implementarea si coordonarea proiectului. In primii ani, in cadrul parteneriatului stabilit pentru implementarea proiectului, au fost definite procedurile de lucru, responsabilitatile si repartizarea sarcinilor.

Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli) ('JOBS') combină, în România, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic.

În școala noastră, programul se desfășoară la clasa a VIII-a A,iar profesorii implicați sunt Mărculescu Mihaela-profesor de matematică, Diaconiță Elena- profesor de limba franceză și Dinu Ana-Maria-profesor de limba și literatura română.
Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

c
a
hunca-667x400

PROIECTUL JOBS ÎN ŞCOLILE ŞI LICEELE DIN BOTOSANI!

Sase scoli din Botosani selectate in Proiectul JOBS

În anul şcolar 2015-2016, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a extins Proiectul JOBS, implementat încă din anul 2012, către Regiunea NE şi Regiunea Sud Muntenia, prin selectarea unui număr de 6 unităţi de învăţământ/ judeţ. JOBS este un proiect al Centrului internaţional de proiecte în domeniul educaţiei al Universităţii Pedagogice Zurich şi a fost dezvoltat în cooperare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi implementat în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti. Proiectul este finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi cooperare şi co-finanţat de Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Obiectivul acestui proiect este de a pregăti elevii înmatriculaţi în ultimii ani din învăţământul gimnazial şi primii ani de învăţământ liceal tehnologic/ profesional pentru alegerea unei rute de pregătire profesională sau pentru continuarea studiilor la nivel universitar. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Botoşani care vor participa în Proiectul JOBS: Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Botoşani, Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, a declarat inspectorul şcolar general, profesor Mihaela Huncă. Unităţile de învăţământ gimnazial din judeţul Botoşani care vor participa în Proiectul JOBS: Liceul cu Program Sportiv Botoşani, Şcoala Gimnazială Nr.2 Botoşani, Şcoala Gimnazială Nr.1 Botoşani.

Capture

Proiectul JOBS

Context: JOBS este un proiect din cadrul sprijinului acordat României, ca nou stat membru al Uniunii Europene, din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (MECTS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich. Obiective : Scopul proiectului JOBS este pregătirea elevilor din ultimii ani de învăţământ obligatoriu (clasele VII-VIII şi IX-X) în vederea adoptării şi aplicării celor mai potrivite decizii personale în alegerea viitorului parcurs educaţional şi profesional. Grup ţintă: elevii din clasele a IX-a, profesori, agenti economici Activităţi: În cadrul proiectului sunt introduse noi metode de învăţare centrată pe elev şi noi conţinuturi prin materiale de lucru pentru elevi şi suport metodologic pentru profesori. Activităţile cu elevii sunt implementate la diverse discipline, în funcţie de tematică. Pentru o desfăşurare optimă, se recomandă ca aceste activităţi să fie concentrate în cadrul unui calup de trei ore consecutive alocate săptămânal în orarul şcolii. Rezultate aşteptate: Implementarea proiectului JOBS care presupune formarea unor abilitati cheie necesare pentru accederea la un loc de munca in care beneficiarii sa performeze, vine ca o rezolvare a problemelor identificate. În cadrul proiectului elevii vor învăţa despre propriile capacităţi şi abilităţi, se vor cunoaşte mai bine şi îşi vor putea îmbunătăţi punctele mai slabe. Astfel, ei vor putea alege traseul profesional care corespunde intereselor lor profesionale, dar pornind de la informaţii reale, pe care le culeg prin contactul direct cu angajaţii diverselor companii. Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi lung va determina creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ceea ce va conduce şi la reducerea absenteismului şcolar. Proiectul JOBS vine în întâmpinarea nevoii de diversificare a serviciilor de orientare şi consiliere oferite de şcoală. Activităţile de orientare şi consiliere destinate elevilor de clasa a IX a sunt limitate la module de autocunoaştere, identificare a punctelor tari şi slabe. Desfăşurarea acestui proiect la nivelul claselor a IX a lărgeşte aria de activităţi destinate acestei categorii de vârstă. Modul în care sunt structurate cele nouă module acoperă toate ariile necesare unui demers eficient de orientare a carierei: elevii află mai întâi informaţii despre ei înşişi, apoi devin conştienţi de realităţile pieţei muncii prin însuşirea noţiunilor legate de angajare, dar şi prin vizitele la agenţii economici. Legătura cu angajatorii este deosebit de importantă deoarece pe parcursul acestor vizite elevii vor pune întrebări şi se vor informa despre posibile meserii. Pregătirea vizitelor este de asemenea utilă deoarece elevii se vor informa în prealabil despre compania respectivă şi vor adresa întrebări pertinente. Stabilirea legăturii dintre şcoală şi agenţii economici este benefică şi pentru agenţii economici deoarece aceştia sunt informaţi despre nevoile de formare ale elevilor şi despre rolul lor instructiv. În Planul de Acţiune al Şcolii(PAS) prioritatea 2 este dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională şi are ca obiectiv: dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei şi sunt prevăzute activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivului propus. În proiectul JOBS elevii se informează şi despre alte profesii care corespund intereselor lor, iar aceste informări sunt pregătite în prealabil sub forma fişelor de observare. Echipa de proiect: -Matei Alexandra, profesor de matematică şi TIC, -Cotruş Victoria, profesor de matematică, -Ionaşcu Maria, inginer mecanică agricolă, -Foica Flavius, medic veterinar, -Măcinic Roxana, psiholog, -Clasa a 9-a A Poze se gasesc aici

logo_modificat1

Colegiul pentru Agricultura și Industrie Alimentară “Țara Bârsei” Prejmer

JOBS este un proiect din cadrul sprijinului acordat României, ca nou stat membru al Uniunii Europene, din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (MECTS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich. Obiective : Scopul proiectului JOBS este pregătirea elevilor din ultimii ani de învăţământ obligatoriu (clasele VII-VIII şi IX-X) în vederea adoptării şi aplicării celor mai potrivite decizii personale în alegerea viitorului parcurs educaţional şi profesional. Grup ţintă: elevii din clasele a IX-a, profesori, agenti economici Activităţi: În cadrul proiectului sunt introduse noi metode de învăţare centrată pe elev şi noi conţinuturi prin materiale de lucru pentru elevi şi suport metodologic pentru profesori. Activităţile cu elevii sunt implementate la diverse discipline, în funcţie de tematică. Pentru o desfăşurare optimă, se recomandă ca aceste activităţi să fie concentrate în cadrul unui calup de trei ore consecutive alocate săptămânal în orarul şcolii. Rezultate aşteptate: Implementarea proiectului JOBS care presupune formarea unor abilitati cheie necesare pentru accederea la un loc de munca in care beneficiarii sa performeze, vine ca o rezolvare a problemelor identificate. În cadrul proiectului elevii vor învăţa despre propriile capacităţi şi abilităţi, se vor cunoaşte mai bine şi îşi vor putea îmbunătăţi punctele mai slabe. Astfel, ei vor putea alege traseul profesional care corespunde intereselor lor profesionale, dar pornind de la informaţii reale, pe care le culeg prin contactul direct cu angajaţii diverselor companii. Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi lung va determina creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ceea ce va conduce şi la reducerea absenteismului şcolar. Proiectul JOBS vine în întâmpinarea nevoii de diversificare a serviciilor de orientare şi consiliere oferite de şcoală. Activităţile de orientare şi consiliere destinate elevilor de clasa a IX a sunt limitate la module de autocunoaştere, identificare a punctelor tari şi slabe. Desfăşurarea acestui proiect la nivelul claselor a IX a lărgeşte aria de activităţi destinate acestei categorii de vârstă. Modul în care sunt structurate cele nouă module acoperă toate ariile necesare unui demers eficient de orientare a carierei: elevii află mai întâi informaţii despre ei înşişi, apoi devin conştienţi de realităţile pieţei muncii prin însuşirea noţiunilor legate de angajare, dar şi prin vizitele la agenţii economici. Legătura cu angajatorii este deosebit de importantă deoarece pe parcursul acestor vizite elevii vor pune întrebări şi se vor informa despre posibile meserii. Pregătirea vizitelor este de asemenea utilă deoarece elevii se vor informa în prealabil despre compania respectivă şi vor adresa întrebări pertinente. Stabilirea legăturii dintre şcoală şi agenţii economici este benefică şi pentru agenţii economici deoarece aceştia sunt informaţi despre nevoile de formare ale elevilor şi despre rolul lor instructiv. În Planul de Acţiune al Şcolii(PAS) prioritatea 2 este dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională şi are ca obiectiv: dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei şi sunt prevăzute activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivului propus. În proiectul JOBS elevii se informează şi despre alte profesii care corespund intereselor lor, iar aceste informări sunt pregătite în prealabil sub forma fişelor de observare.

DSC_0161-300x200

JOBS implementat la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”

Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” din Reghin derulează, în acest an şcolar, un proiect româno-elveţian care are drept obiectiv introducerea în şcolile din România a unei noi abordări transcurriculare, în sprijinul orientării şi consilierii profesionale a elevilor. JOBS (Orientation training in business and schools), este un proiect care pregăteşte elevii din ultimul an de gimnaziu şi primul an de liceu. Liceenii clasei a IX-a B, de la profilul ,,Lucrător în Agroturism” de la ,,Ioan Bojor”, au dus la bun sfârşit implementarea acestui proiect care a fost pilotat anul trecut în judeţul Braşov. Liceenii au realizat pe forţe proprii o serie de proiecte pe diferite teme, reuşind să înţeleagă cerinţele diferitelor profesii şi să intre în contact cu realităţile de pe piaţa muncii.

Proiectul este coofinanţat printr-un Grant din partea Elveţiei

Proiectul JOBS este cofinanţat printr-un Grant din Partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Programul româno-elveţian combină două elemente, piaţa muncii şi educaţia, deziderate la care s-a ajuns după ce s-a realizat formarea profesorilor în vederea desfăşurării activităţilor de orientare şi consiliere în carieră a elevilor şi predarea materialelor JOBS la clasă. Profesorii din cadrul liceului care şi-au asumat implicarea în acest proiect au fost Nicoleta Pintican, Emilia Farcaş şi Laura Ardelean. ,,Pe parcursul anului şcolar în curs cei 30 de elevi din clasa a IX-a B au format 5 echipe de lucru care au realizat o serie de teme structurate pe 7 caiete de lucru, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Bucureşti în cooperare cu Centrul pentru Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei al Universităţii Pedagogice, Zurich. Caietele au fost parcurse împreună cu profesorii coordonatori în decursul celor 9 luni, câte trei ore pe săptămână, timp în care elevii au avut de rezolvat şi o serie de sarcini. Specificul proiectului a avut la bază axarea centrată pe elev şi mai puţin centrată pe profesor. Profesorii au avut rol mai mult de îndrumători şi colaboratori” a declarat pentru ,,Glasul Văilor”, directorul adjunct al liceului Nicoleta Pintican. Ultima activitate a proiectului s-a încheiat cu o vizită în cele 5 intreprinderi alese de elevii din proiect. În data de 22 mai, echipele de elevi au realizat postere, filmuleţe cu secvențe din timpul vizitei, au prezentat broşuri informative, au făcut prezentări în Power Point, cu ajutorul unui video-proiector şi au prezentat mostre de produse colectate în timpul vizitei. ,,Acest proiect îşi propune să ajute elevii din ultimul an de gimnaziu şi din primii ani de învăţământ profesional şi tehnic, să-şi formeze o impresie asupra pieţii muncii şi să adopte în cunoştinţă de cauză decizii pentru alegerea profesională şi dezvoltarea viitoare a carierei, conform propriilor abilităţi şi competenţe. Într-adevăr, când lucrezi cu o clasă numeroasă de elevi e foarte greu să îi mobilizezi pe toţi, însă un element al proiectului spune că sarcinile să se rezolve în ritmul propriu al fiecărui elev în parte. În acest moment sunt mulţumită de feedback-ul proiectului, văzând rezultatele şi cred că şi elevii sunt mândri că au dus la bun sfârşit această implementare care le va prinde bine în viitor” a declarat Laura Ardelean profesor inginer şi coordonator JOBS.

11287759_983249125041329_1464454486_o-750x530

JOBS, proiectul orientării profesionale de la Liceul Tehnologic „Avram Iancu”

În cadrul Liceului Tehnologic „Avram Iancu”, din Sibiu s-a desfășurat proiectul JOBS (Orientare profesională – training în intreprinderi și școli), un proiect ce combină două elemente: piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. În cadrul proiectului elevii au fost pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră fiind permanent informați despre oportunitățile profesionale. Echipa a fost formată din profesori de limba și literatura română, educație antreprenorială și tehnologia lemnului și 28 de elevi de clasa a X-a. Cadrele didactice au îndrumat elevii în vederea alegerii corecte a tot ceea ce aveau de învățat ca materie, iar timp de 3 ore săptămânal, au fost introduse elemente bazate pe sarcini de lucru. În cadrul JOBS s-a lucrat cu 7 caiete care tratează diferitele teme și o trusă de instrumente pentru elevi. Proiectul este unul care conectează școla la piața muncii, iar copiii au intrat în contact direct cu întreprinderile și companiile locale. „Proiectul JOBS, pentru noi ca și școală a fost o experiență deosebită, destul de importantă pentru învățământul tehnic. Are la bază metoda învățării pe sarcină, metodă prin care elevii descoperă singuri cunoștințe despre piața muncii, domenii profesionale, agenți economici. Echipa de proiect din școală a fost formată din prof. Anca Rațiu, Ramona Popescu și eu, care am lucrat cu copii de la clasele a X-a, în caietele JOBS. Prin metoda aceasta de învățare pe sarcină profesorul nu mai este stăpânul clasei, forța principală a clasei, iar elevul trebuie să se descurce singur. Devin astfel mai responsabili, reușesc să-și cunoască punctele tari, punctele slabe, limitele, reușesc să-i asculte și pe ceilalți, fiind în echipă. Pot spune că și-au descoperit niște puncte pe care, probabil nu știau că le au”, spune Anca Mihaela Sultanu, directorul Liceului Tehnologic „Avram Iancu”. Rezultatele proiectului desfășurat pe perioada unui an de zile a fost prezentat printr-o expoziție de proiecte ale elevilor în urma vizitelor făcute la companiile din sibiu, în prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar, a unor părinți, a altor profesori din învățământul tehnologic, a agenților economici și a invitatului din Elveția, prof Martin Keller, partener în proiect și și creator al caietelor JOBS. Acesta s-a dovedit a fi încântat că elevii sunt puși mai presus decât profesorii sau directorii și că prin intermediul proiectului, copiii pot afla ce le place și ce nu le place, pentru a-și alege cariera corectă. Este un program dezvoltat de Centrul pentru proiecte internaționale în domeniul educației al Universității Pedagogice Zurich, Ministerul Educației și Cercetății Științifice și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

10012899_865472946823805_8361319710543148236_o

PROIECTUL JOBS LA SCOALA GIMNAZIALA DEAJ

Elevii claselor a VII-a si a VIII-a A si B, de la Scoala Gimnaziala Deaj,fac parte din proiectul ”Jobs”, proiect care are ca obiectiv pregatirea elevilor din România, pentru continuarea studiilor, într-un domeniu cât mai portivit pentru ei. Elevii, impreuna cu profesorii coordonatori, au vizitat cateva locuri unde, in viitor si ei ar putea sa isi desfasoare activitatea, precum: cabinet de medicina de familie, brutarie, farmacie, service-auto, magazin alimentar, gradinita. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani, iar primul an de implementare s-a finalizat cu o expozitie rezultata din vizitele facute de elevi la agentii economici si intreprinderi. In judetul Mures proiectul a fost implementat in 8 scoli, printre care si Scoala Gimnaziala Deaj. În derularea proiectului cel mai mare aport l-a avut Elveţia, tară care a dat startul desfăşurării acestui proiect. Proiect este desfăşurat în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

IMG_00185

FOTO: Elevi de la Şcoala Profesională Germană din Alba Iulia au prezentat rezultatele vizitelor la întreprinderi. Expoziţie în cadrul proiectului „JOBS”

În urma vizitelor de explorare pe care 28 de elevi din a clasa a IX-a B, de la Şcoala Profesională Germană, le-au realizat la diferiţi agenţi economici din județ, luni a fost inaugurată expoziția JOBS în care au fost prezentate diferite produse realizate de către tineri. Echipele de elevi au realizat postere, filmulețe cu secvențe din timpul vizitei, reviste, broșuri informative, prezentări Power Point, site-uri, au prezentat mostre colectate in timpul vizitei. Expoziţia fac parte din cadrul proiectului JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli). Luni, la Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” s-a derulat proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli), fiind implementat la clasa a IX-a B, de la Şcoala Profesională Germană. Echipa de proiect este formată din directorul colegiului, profesor inginer Carmen Sînc, consilierul școlar Dana Nicoară și profesor Adriana Gabriela Ciobanu. ‘JOBS’ combină, în România, două elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic, transmit organizatorii. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră. Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din România aflaţi în ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de învăţământ tehnic pentru dobândirea unor competenţe şi abilităţi utile în viaţă, obţinerea unei percepţii realiste privind oportunităţile de pe piaţa muncii în regiunea lor şi luarea unei decizii privind educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională. Aceasta se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-învăţare (învăţarea bazată pe sarcini) şi cu ajutorul unei serii de şapte manuale pentru elevi. În fiecare an şcolar, activităţile JOBS se finalizează cu organizarea unei expoziţii menite să încununeze munca elevilor şi profesorilor în cadrul proiectului, punând în valoare realizările elevilor, în mod deosebit cele dobândite cu ocazia vizitelor de explorare în întreprinderi. La inaugurarea expoziţiei de luni, a participat o delegaţie româno-elveţiană formată din reprezentant al partenerilor elveţieni (Universitatea Pedagogică din Zurich – Centrul pentru Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei), doi reprezentanţi din partea MECS – CNDIPT, managerul proiectului JOBS, mentori JOBS şi un reprezenant al inspectoratului şcolar.

proiectul_jobs-61-640x427

Proiectul Jobs, alegerea profesiei pentru tineri

În data de 27 mai, Colegiul Tehnic Simion Mehedinți a prezentat proiectul JOBS. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Edcației Nationale din România, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaționale în domeniul Educației) al Universității Pedagogice din Zurich.

Proiectul Jobs (VIDEO)

IMG_9543

Proiectul JOBS în şcolile şi liceele din Alba. Elevii din clasele VII-VIII şi IX-X, pregătiţi pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Până în data de 5 mai, şcolile din Alba care vor să se înscrie în procesul de selecţie din cadrul proiectului Jobs, în anul şcolar 2014-2015 îşi pot depune candidaturile la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. În acest an şcolar proiectul s-a extins şi la alte 42 de unităţi şcolare noi din Regiunea Centru, respectiv judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Proiectul JOBS pregătește elevii din ultimii ani de învățământ gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a, dar și din primii ani de învățământ profesional și tehnic, clasele a IX-a și a X-a pentru dobândirea competențelor necesare dezvoltării lor personale și tranziției de la școală la viața activă. În cadrul proiectului sunt introduse noi metode de învăţare centrată pe elev şi noi conţinuturi prin materiale de lucru pentru elevi şi suport metodologic pentru profesori. Activităţile cu elevii sunt implementate la diverse discipline, în funcţie de tematică. Un element cheie este oferirea de oportunități elevilor de întra în contact cu realitățile pieței muncii prin vizite de explorare în firme, instituții publice și alte organizații. JOBS a debutat în faza pilot în județul Brașov, unde în prezent se derulează cu succes în 18 unități școlare, 9 școli gimnaziale și 9 colegii tehnice/licee tehnologice. În anul școlar 2014-2015 proiectul se extinde prin cuprinderea unui număr de 42 noi unități din regiunea Centru, judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Braşov, iar pentru viitor este vizată extinderea gradual la nivel naţional. JOBS este un proiect al Centrului Internațional de Proiecte în Educație al Universității Pedagogice din Zürich – Elveția, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Universitatea din București.

Copyright 2018 JOBS- Job Orientation Training in Businesses and Schools © All Rights Reserved