73458-jobs_XL

Proiectul JOBS implementat ȋn Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti

In anul şcolar 2015-2016, ȋn Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, la clasa a IX-a A, a fost implementat proiectul JOBS(JOB ORIENTATION TRAINING FOR BUSINESSES AND SCHOOLS -Orientare profesională – training în întreprinderi și școli).Proiectul combină, în România, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

Cine este implicat ?

Ideea proiectului a fost dezvoltată printr-o cooperare strânsă intre Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educaţiei Naţionale (MNE) şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Invăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România. In cadrul acestui proces, Centrul pentru Proiecte Internaţionale in domeniul Educaţiei (IPE), in calitate de principal contractant al Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este responsabil cu implementarea şi coordonarea proiectului.

In cadrul liceului nostru, echipa de proiect este formată din director Ciobotaru Anca, prof.diriginte Mădălina Tuinete, prof. engleză Anca Tănase, prof.informatică Lungescu Violeta.

De ce JOBS ?

Dezvoltarea din Europa ȋn general şi aderarea Romaniei la Uniunea Europeană au schimbat perspectivele profesionale ale elevilor. Scoala şi metodele de predare trebuie să se adapteze la aceste situaţii. Pe viitor, va fi nevoie de muncitori calificati, care sa aibă competenţe şi abilităţi ȋn managementul şi realizarea proiectelor şi care să-şi poată folosi cunoştinţele şi abilităţile ȋn diferite situaţii. Predarea ȋn ultimii ani de invăţământ gimnazial şi ȋn primii ani de ȋnvăţământ tehnic trebuie să fie caracterizată de metode orientate pe proiecte şi autoreflecţie, de concentrare către practica profesiilor, de legătura dintre şcoală şi nevoile unei lumi a profesiilor schimbată. Pentru a-i pregati pe elevi pentru această fază de tranziţie către viitorul lor profesional, profesorii trebuie să urmeze o instruire “in service”.

Ce este JOBS?

Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din Romania aflaţi ȋn ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de ȋnvăţământ tehnic pentru:

a) dobandirea unor competenţe şi abilităţi utile in viaţă,

b) obtinerea unei percepţii realiste privind oportunitatile de pe piata muncii in regiunea lor,

c) luarea unei decizii privind educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională.Aceasta se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-ȋnvăţare (ȋnvăţarea bazată pe sarcini) şi cu ajutorul unei serii de 7 caiete pentru elevi:Caietul nr.1-Profesii, Caietul nr.2-Eu şi punctele mele forte, Caietul nr.3-Piaţa muncii,Caietul nr.4-Oportunităţi pe piaţa muncii, Caietul nr.5- Gata de acţiune !, Caietul nr.6-Vizita de explorare, Caietul nr. 7-Rezultatele vizitei de explorare.

In plus, JOBS acorda sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat şi informare constanta cu ajutorul unei platforme de ȋnvăţământ la distanţă.

jobs

PROIECT • PROIECTUL „JOBS” – JOB ORIENTATION FOR BUSINESSES AND SCHOOL

CONTEXTUL PROIECTULUI
JOBS este un proiect din cadrul sprijinului acordat României, ca nou stat membru al Uniunii Europene, din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (MECTS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich.

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Obiectivul proiectului este de a pregăti elevii din România, aflaţi în ultimii ani ai învăţământului obligatoriu, pentru alegerea viitoarei profesii sau a orientării studiilor universitare.

CUM SE DERULEAZĂ JOBS ?
Jobs este un proiect care are ca grup ţintă elevii din ultimii ani ai învăţământului obligatoriu. Va fi introdusă o nouă disciplină transcurriculară căreia îi vor fi dedicate 3 ore săptămânal. În cele 36 săptămâni de şcoală vor fi parcurse 9 module diferite, fiecare pe durata a câte 4 săptămâni. Se va introduce o nouă abordare a învăţării bazate pe proiecte (teme) şi conţinuturi educaţionale utile care să îndrume elevii către alegerea corectă / potrivită a viitoarei meserii, asigurând şi suportul necesar pentru profesori. Elevii vor învăţa mult mai multe despre propriile capacităţi (abilităţi de viaţă) şi vor intra în contact cu mediul de afaceri, companii sau instituţii publice care oferă locuri de muncă în regiunea lor, vor cerceta oportunităţile de angajare, vor analiza condiţiile economice şi vor pregăti datele culese pentru prezentări şi portofolii, într-un mod orientat pe proiecte.

UNDE SE DERULEAZĂ JOBS ?
Proiectul se derulează în primul an, 2011-2012, în două şcoli pilot: Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov şi Şcoala Generală nr. 25 Braşov. Se doreşte ca în următoarea perioadă, 2012 – 2015, acest proiect să se extindă şi la alte şcoli din judeţul Braşov, pentru ca, mai târziu, să se dezvolte la nivel naţional.

CARE ESTE ROLUL MEDIULUI DE AFACERI?
Unităţile mediului de afaceri, implicate în activităţile din proiect, vor fi informate despre nevoile şcolii şi ale elevilor, astfel încât vor deveni conştiente de rolul lor instructiv în cadrul proiectului. Pe parcursul vizitelor desfăşurate la agenţii economici, elevii vor pune întrebări, vor lua notiţe, vor observa şi vor afla cât mai multe despre posibilele meserii.

CARE ESTE ROLUL PĂRINŢILOR?
Părinţii, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al copiilor, vor fi informaţi despre activităţile din proiect cu scopul sprijinirii eleviilor pe calea către o carieră de succes, prin interesul faţă de ceea ce fac aceştia, prin acordarea timpului necesar discuţiilor tematice legate de orientarea profesională.

CARE ESTE ROLUL ELEVULUI ?
Elevul este principalul actor în acest proiect! El este cel care decide asupra rezultatului şi al succesului său. Cunoştinţele nu îi vor fi predate elevului, ci acesta va trebui să le obţină singur dobândind astfel noi competenţe de viaţă. Va învăţa să-şi gestioneze timpul, îşi va forma şi dezvolta competenţe de comunicare aplicabile în diferite contexte, va fi capabil să se promoveze prin activităţi de marketing personal. Aceste competenţe le va dobândi pentru că va scrie rapoarte, va realiza interviuri, va contacta persoane competente din medii de lucru diferite, va ajunge să se cunoască mai bine, să-şi maximizeze potenţialul şi să-şi îmbunătăţească punctele care pot fi considerate mai slabe. Mediul profesional şi de afaceri nu este unul simplu, dar ELEVUL este îndrumat să facă tot ce îi stă în putinţă. De ce? Pentru că POATE SĂ FACĂ !

Echipa de proiect din Colegiul Tehnic „Transilvania”:
– dir. prof. Felegean Daniela
– prof. Urduzan Anca
– prof. Stăncioiu Daniela
– prof. Pârvu Marcela
– prof. Cherecheş Mihaela
– elevii clasei a XI-a B

Capture

PAUZA MARE REVISTA COLEGIULUI TEHNIC “MARIA BAIULESCU” BRAŞOV

13550927_990138087721145_53064176_n

Proiectul JOBS

Anul școlar 2015-2016 a debutat cu o nouă provocare pentru noi, profesorii, și pentru elevii clasei a VII-a, grupul țintă căruia se adresează acest proiect: JOBS, ce a urmărit pregătirea elevilor pentru alegerea viitoarei profesii și pentru continuarea studiilor.

JOBS este un proiect româno-elvețian JOBS ce combină două elemente: piața muncii și educația. Printr-un curs transcurricular cu durata de un an, programul JOBS pregătește elevii din ultimii ani de învățământ secundar inferior sau din primii ani de învățământ secundar superior. Aceștia își evaluează și își dezvoltă propriile competențe și deprinderi de viață și se informează despre realitățile de pe piața muncii. Consider acest proiect o cale potrivită pentru elevii clasei a VII-a de a-și forma o viziune asupra a ceea ce înseamnă piața muncii: interviu de angajare, îndeplinirea abilităților necesare ocupării unui loc de muncă, achitarea cu responsabilitate de sarcini, respectarea unui program de lucru și remunerarea pentru munca depusă.

Ineditul proiectului JOBS decurge din modalitatea de abordare a conținutului propus. Am descoperit împreună avantajele învățării centrate pe elev, ale învățării bazate pe sarcină, beneficiile strategiilor activ-participative, învățarea prin cooperare și acordarea/primirea feedback-ului. Modalitatea aceasta de lucru i-a captat pe elevi, stârnind interesul și implicarea lor în rezolvarea tuturor sarcinilor.

13563419_990207824380838_1519437774_n
13576580_990207821047505_1184518814_n

JOBS – LA KARPEN

Proiectul JOBS – Orientare profesională – training în întreprinderi și școli- se afla în al doilea an de desfășurare la Colegiul Karpen. De data aceasta beneficiarii sunt elevii clasei a X-a G TOTC. Și pentru al doilea an consecutiv Karpen participă la Competiția JOBS. Regulamentul este puțin modificat față de anul trecut, având o etapă județeană și una regională.

Pentru etapa județeană elevii au avut de realizat un interviu cu un angajat. Anul acesta ne-a răspuns afirmativ domnul director tehnic al companiei EURO-MAR SRL, Vlad Marcu, fapt pentru care îi mulțumim! Jurizarea materialului filmat se va face pe 7 aprilie 2017 de către Comisia de organizare și evaluare a competiției JOBS.

Le urăm succes elevilor clasei a X-a G si profesorilor coordonatori Anca Gurlui, Gabriela Bujor, Luminita Popa si Paul Cucu!

IMG_1364-300x200

Proiectul JOBS la Karpen

Joi, 8 octombrie 2015 în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicatii “N.V. Karpen” a avut loc sustinerea unei lectii model Jobs. La sustinerea acesteia au participat profesorii implicati in proiect din Judetele Bacau, Neamt si Suceava și a fost sustinuta de mentori specializati.

Colegiul Tehnic de Comunicatii “Nicolae Vasilescu –Karpen” participă din anul şcolar 2015-2016, continuând şi în anul şcolar 2016-2017 la un proiect internaţional numit JOBS”.

Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice din România (MECS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich.
Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli) (‘JOBS‘) combină, în România, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic.
Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

În cele 36 de săptămâni de şcoală vor fi parcurse 7 module diferite, fiecare pe durata a câte 4 săptămâni. Se va introduce o nouă abordare a învăţării bazate pe proiecte (teme) şi conţinuturi educaţionale utile care să îndrume elevii către alegerea corectă/ potrivită a viitoarei meserii, asigurându-şi suportul necesar pentru profesori.

PROIECT IN BENEFICIUL ELEVILOR DE LA SENCHEA

Dacă vrei să trăiești, trebuie să muncești! Este doar una dintre devizele descoperite de tinerii de la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea", în timpul proiectului intitulat JOBS. Este vorba despre un program de dezvoltare personală și profesională, destinat elevilor, derulat în județul Brașov, cu ajutorul guvernului elvețian. Prin acest proiect elevii se pot pregăti pentru viață.

Hunca-ISJ-Internship9_640x480

JOBS, proiect pentru 6 şcoli şi licee

„Obiectivul acestui proiect este de a pregăti elevii înmatriculaţi în ultimii ani din învăţământul gimnazial şi primii ani de învăţământ liceal tehnologic/profesional pentru alegerea unei rute de pregătire

profesională sau pentru continuarea studiilor la nivel universitar” a declarat prof.Mihaela Huncă, inspector şcolar general. Ministerul Educaţiei a extins practic Proiectul JOBS, implementat încă din anul 2012, către Regiunea Nord Est şi Regiunea Sud Muntenia, din fiecare judeţ fiind alese câte şase şcoli. Unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani care vor face parte din proiect sunt Colegiul Economic, Liceul „Petru Rareş”, Liceul Vorona, Liceul cu Program Sportiv, şcolile 1 şi 2 din Botoşani. JOBS este un proiect al Centrului internaţional de proiecte în domeniul educaţiei al Universităţii Pedagogice Zurich şi a fost dezvoltat în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi implementat în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti. Proiectul e finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi cooperare şi co-finanţat de Guvernul României.

hunca-667x400

Echipa JOBS Karpen sărbătorește!

Anul acesta, în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ¨N.V.Karpen” Bacău s-a desfașurat proiectul internațional JOBS. Acest proiect a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice din România (MECS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich.
Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli) (‘JOBS‘) combină în România, două elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii beneficiari ai acestui proiect de succes international au fost elevii clasei a X a J, coordonați de cei trei profesori JOBS: prof. Gabriela Bujor, prof. Anca Gurlui și prof. Luminița Popa.
În cadrul proiectului, elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

În cele 36 de săptămâni de şcoală au fost parcurse 7 module diferite, fiecare pe durata a câte 4 săptămâni. A fost introdusă o nouă abordare a învăţării bazate pe proiecte (teme) şi conţinuturi educaţionale utile care a avut ca scop îndrumarea elevilor către alegerea corectă/ potrivită a viitoarei meserii.

În cadrul proiectului JOBS a fost lansată o competiție realizată în două etape, respectiv etapa regională urmată de cea națională. Deși implicarea a fost opțională, elevii JOBS s-au mobilizat și sub cordonarea profesorilor JOBS au participat la etapa regională clasându-se pe poziția 5 dintre cele 22 de școli implicate, astfel, echipa JOBS “Karpen” a beneficiat de o excursie.

Elevii și-au demonstrat entuziasmul și au evaluat excursia în mod pozitiv. Dovadă a experiențelor unice și a entuziasmului elevilor o fac fotografiile de mai jos.

Tinem să precizăm ca proiectul JOBS continuă și în anul 2016-2017 în cadrul Colegiului Karpen și ne bucurăm că vom avea și alți beneficiari ai proiectului.

Copyright 2018 JOBS- Job Orientation Training in Businesses and Schools © All Rights Reserved